เจ็ทสตาร์ เอเชีย ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ในการปฏิบัติการบินจาก IATA

เจ็ทสตาร์ เอเชีย ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นสายการบินที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IOSA: IATA Operational Safety Audit) จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA: The International Air Transport Association) โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้กว่า 900 รายการ

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน คือ ระบบประเมินผลความปลอดภัยทางการบิน ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลการบริหารการดำเนินงานและการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน เพื่อให้สายการบินต่างๆ พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งยังช่วยลดปริมาณการตรวจสอบ ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรฐาน IOSA และข้อปฏิบัติต่างๆ จึงช่วยให้สายการบินมีการดำเนินงานอย่างปลอดภัยในทุกด้าน

สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินตามมาตรฐาน IOSA ดังกล่าว มีองค์กรที่ได้รับแต่งตั้งจาก IATA เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบจัดตั้งและบริหาร การปฏิบัติการบิน การควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ การจัดการเที่ยวบิน การซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมของเครื่องบิน การบริหาร การปฏิบัติการขนส่งสินค้า การรักษาความปลอดภัย การบริหารห้องโดยสารและการบริหารส่วนภาคพื้นดิน

มร. บาราธาน (บารา) พสุปะธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย เปิดเผยว่า “เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจาก IATA ให้เป็นผู้ให้บริการการบินที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย IOSA ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเจ็ทสตาร์เป็นสายการบินที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เจ็ทสตาร์ไม่ต้องเข้ารับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกในกรณีที่มีการบรรลุข้อตกลงเชิงพาณิชย์ การให้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินพันธมิตรเดิมหรือรายใหม่ๆ การผ่านการตรววจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตอกย้ำถึงปณิธานของเจ็ทสตาร์ที่มุ่งลงทุนพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้มีความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและข้อปฏิบัติชั้นนำของอุตสาหกรรมการบินมาโดยตลอด”

ด้าน มร.มานู วอน ลูเดอร์ส รองนายกระดับภูมิภาค สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) กล่าวว่า “ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดในอุตสาหกรรมการบิน และการตรวจสอบ IOSA เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ IATA จัดทำขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ในโอกาสนี้ ผมจึงใคร่ขอแสดงความยินดีต่อเจ็ทสตาร์ เอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IOSA ในครั้งนี้ และขอชื่นชมที่เจ็ทสตาร์ เอเชียได้มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติการบินให้มีความปลอดภัยสูงสุดตรงตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง”