8 องค์กร คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (กลาง) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พงษ์ศักดิ์ อัสสกุล (คนที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมัทนา วัทนฤทธิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล หอการค้าไทย ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2555 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ 8 ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ พร้อมเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

หอการค้าไทยและเอสซีจี จัดโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ดี พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มสูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล