เอสซีจีกวาด 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก Asian Excellence Recognition Awards 2013

คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี คุณเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี และคุณวัชระ เอี่ยมสกุล ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานวางแผนกลาง เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีที่เอสซีจีสามารถคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัล CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best CSR) รางวัลบริษัทไทยยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Company (Thailand)) และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตลอด 100 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้วยความโปร่งใส่และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2013 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ตั้งแต่ปี 2546 โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์หลักบรรษัทภิบาลขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านนิตยสารที่เป็นกลุ่มนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน กรรมการบริษัท และผู้บริหาร กว่า 10,000 คนทั่วเอเชีย