4 ขุนทัพกสิกรไทย สู้ศึกยุคไฮสปีด

นายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ และนายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน “4 ขุนทัพกสิกรไทย สู้ศึกยุคไฮสปีด” พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงยุทธศาสตร์การบริหารธนาคาร เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจการเงินระดับภูมิภาค ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้