เทสโก้ โลตัส ประกาศนโยบาย สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย พร้อมเดินหน้าสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เทสโก้ โลตัส ประกาศนโยบาย ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ค้าปลีกหลากช่องทาง พร้อมยกระดับการสนับสนุนสังคมไทย ลูกค้า พนักงาน และชุมชน รวมทั้งผลักดันการเติบโตของเกษตรกรและเอสเอ็มอีไทยสู่ระดับสากล

นายจอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการบริหารเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มีธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การค้าปลีกหลากช่องทางที่สามารถให้บริการลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง และด้วยจำนวนสาขาของเทสโก้ โลตัส ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,400 แห่ง พร้อมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกของเรา เทสโก้ โลตัส ได้ใช้ศักยภาพของเราในการสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะยกระดับการสนับสนุนลูกค้า พนักงาน และชุมชน รวมทั้งภาคการเกษตรและเอสเอ็มอีไทย ในขณะที่เราขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไป”

สร้างคุณค่าที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า

“ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีรูปแบบร้านค้า 5 ประเภทหลัก คือ เอ็กซ์ตร้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, ตลาด และเอ็กซ์เพรส โดยล่าสุดได้เปิดตัว ช็อปออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังช่วยลูกค้าจำนวน 12 ล้านคนต่อสัปดาห์ประหยัดค่าครองชีพ ด้วยการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาถูก”

นอกจากคุณภาพและราคาแล้ว เทสโก้ โลตัส ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีที่สุด เช่น การเปิดตัวช็อปออนไลน์ และการเปิดบริการช่องชำระเงินแบบเซลฟ์เซอร์วิสเป็นแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าดิจิตอลที่ทันสมัย เช่น สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด อีกด้วย

สร้างงานสร้างอาชีพมากมาย

“เทสโก้ โลตัส ได้สร้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยในปีที่แล้วเราจ้างพนักงานใหม่เกือบ 10,000 คน เพื่อทำงานในร้านค้า ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงานใหญ่ ซึ่งในปีนี้ก็จะจ้างงานเพิ่มอีกเกือบ 10,000 คนเช่นกัน โดยนอกจากการสร้างงานใหม่แล้ว เรามีความภูมิใจที่ได้มอบโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพแก่บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร ด้วยการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานกว่า 8,000 คนในปีที่ผ่านมา”

นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส สามารถช่วยสร้างงานอีกกว่า 500,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นการจ้างงานของคู่ค้าประมาณ 9,000 รายที่ดำเนินธุรกิจจัดส่งสินค้าให้กับเทสโก้ โลตัส หรือมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่เช่าของห้าง นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังได้มอบพื้นที่ในห้างให้กลุ่มผู้พิการได้ประกอบธุรกิจหาเลี้ยงชีพอีกด้วย

สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่เศรษฐกิจและชุมชนไทย

การเติบโตของเทสโก้ โลตัส ส่งผลให้เกษตรกรไทยและเอสเอ็มอีไทยมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยในปีนี้ เทสโก้ โลตัส ตั้งเป้าหมายที่จะรับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 45% หรือคิดเป็นปริมาณรวม 120,000 ตัน นอกจากนี้ ยังจะเดินหน้าส่งออกสินค้าไทยไปขายยังเครือข่ายร้านค้าเทสโก้ 6,500 แห่งใน 12 ประเทศอีกด้วย

การใช้ศักยภาพของเราในการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคม เป็นคุณค่าขององค์กรของเรา โดย เทสโก้ โลตัส เน้นการสร้างประโยชน์ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยและคนไทย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนด้วยการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 365 ทุนในปีนี้ การลงทุนในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนและมอบพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาใช้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค พร้อมเพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 8 ล้านใบ ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส มีโครงการ “365 วันทำดี เพื่อชุมชน” ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเทสโก้ โลตัส กว่า 50,000 คน ทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีและปีที่ผ่านมาสามารถนับจำนวนชั่วโมงการทำความดีของพนักงานได้กว่า 2 ล้านชั่วโมง ซึ่งเทสโก้ โลตัส เป็นหนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้พนักงานหยุดงานได้หนึ่งวันต่อปีเพื่ออาสาทำดีเพื่อชุมชนของตน

เทสโก้ โลตัส ยังมุ่งมั่นใช้ความเชี่ยวชาญด้านการค้าปลีกเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ด้วยโครงการฝึกอบรมมากมาย ล่าสุด เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ “Retail Academy” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถรับมือกับโลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

มุ่งมั่นส่งมอบ “โอกาส” ให้มากยิ่งขึ้น

”ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสอีกมากมายที่เราสามารถมอบให้กับลูกค้า เพื่อนพนักงาน และชุมชนของเรา ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีในประเทศไทยและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เอื้ออำนวย อีกทั้งเทสโก้ โลตัสเองยังมีความรู้ความชำนาญงานและความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะใช้ศักยภาพของเราในการสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมไทย” นายจอห์น คริสตี้ กล่าวสรุป