ธนาคารกรุงเทพ ผนึกกำลัง 4 บริษัทในกลุ่มจัดกิจกรรมใหญ่ เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง ‘การเงินครอบครัว’

ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันชีวิต บลจ.บัวหลวง และบล.บัวหลวง จับมือรวมพลังครั้งใหญ่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ‘การเงินครอบครัว’ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสอดคล้องกับปัญหาที่ครอบครัวไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาวะความเสี่ยงและโครงสร้างอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยจัดกิจกรรม ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking’ ซึ่งจะมีการนำเสนอความรู้ทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบ โดยองค์กรในครอบครัวบัวหลวงทั้ง 5 องค์กรโดยจะเริ่มครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยดำริของท่านประธานกรรมการบริหาร คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ที่มองเห็นปัญหาของครอบครัวไทยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งสำคัญ ทั้งในด้านโครงสร้างอายุที่ยืนยาวขึ้นตลอดจนความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้หัวหน้าครอบครัวไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับโจทย์ทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นตลอดเวลาในการบริหารการเงินให้สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข และยั่งยืน ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพจึงร่วมกับบริษัทในเครือทั้ง 4 แห่ง ที่เรียกว่า ‘ครอบครัวบัวหลวง’ ประกอบด้วย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด ผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ในการตอบโจทย์ทางการเงินของครอบครัวไทยในยุคปัจจุบัน

กิจกรรม ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking’ ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นและถูกต้องทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในครอบครัวในยุคสมัยที่สมาชิกทุกคนจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงิน ทั้งเพื่อรักษาสภาพคล่อง สร้างผลตอบแทนและสร้างความคุ้มครองความเสี่ยงควบคู่กันไป ด้วยประสบการณ์และความรู้ขององค์กรทั้ง 5 ที่ครอบคลุมทุกความจำเป็นเกี่ยวกับ ‘การเงินครอบครัว’

นายสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานได้กำหนดให้มีขึ้น 3 ครั้งในปีนี้ ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ที่จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ที่กรุงเทพ ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะแตกต่างจากกิจกรรมปกติทั่วไปที่มุ่งเน้นการมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน แต่กิจกรรม ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง’ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่ต้องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการออมของแต่ละครอบครัว โดยจะมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการเงินจากที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายในรูปแบบทอล์คโชว์ และภายในงานมหกรรมที่จัดขึ้นนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 5 องค์กรที่พร้อมจะให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามเพิ่มเติมตามโจทย์ของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว

‘เราไม่ได้จัดงานเพื่อเน้นการขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่ต้องการนำเสนอความรู้ทางการเงินให้กับครอบครัวสมัยใหม่ให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องวางแผนบริหารการเงินของครอบครัวให้มีทั้งความมั่นคงโดยมีสภาพคล่องที่เหมาะสมตามสถานะของครอบครัวและมีการคุ้มครองความเสี่ยงที่จำเป็นโดยกิจการในเครือธนาคารกรุงเทพมั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบความสนใจของประชาชนในด้านความรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนทาง “การเงินครอบครัว” ได้เป็นอย่างดี และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข’ นายสุวรรณกล่าว