ฮอนด้าประกาศเดินหน้าพันธกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประกาศเดินหน้าพันธกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชียและโอเชียเนีย จีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางการดำเนินงานของของฮอนด้าทั่วโลก ที่ได้ประกาศในงานแถลงข่าวโดยซีอีโอของบริษัทฯ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2555 ที่ผ่านมา

ในปี 2538 ฮอนด้าได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระดับโลกขึ้น (The World Environment and Safety Committee) เพื่อพิจารณาและจัดทำแผนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฮอนด้า รวมถึงตรวจสอบการดำเนินแผนงานดังกล่าวในระดับโลก ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2553 ประธานกรรมการบริหาร และซีอีโอ จึงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยระดับโลก และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละภูมิภาคดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานดังกล่าว

ฮอนด้ามุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และสอดคล้องกับนโยบายและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยตั้งแต่ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป ฮอนด้าจะมุ่งมั่นลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคในส่วนงานต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนา การผลิต และการขาย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศของภูมิภาคนั้น