เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสวนแนวตั้ง (VERT-LIFE) มูลค่า 1 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

นางอภิญญา ชลานนท์ ผู้จัดการ Design Catalyst เอสซีจี เคมิคอลส์ มอบสวนแนวตั้ง VERT-LIFE มูลค่า 1 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สวนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนรับมอบ

VERT-LIFE จากเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยการประยุกต์ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่พื้นที่ในเมืองทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีลักษณะโปร่งและเบาแตกต่างจากแผงสวนแนวตั้งทั่วๆ ไป ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลิเอททีลีนด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง สามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ