ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ชี้ โครงการ Certified International Specialist สร้างจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับองค์กร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในเครือของดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ประกาศให้โครงการ Certified International Specialist (CIS) ใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านการจัดอบรมและพัฒนาคุณภาพพนักงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั่วโลกของดีเอชแอลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงการ CIS ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในองค์กร โดยทำหน้าที่เป็นกลไกบริหารการเปลี่ยนแปลง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก

เคน อัลเลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กล่าวว่า “โครงการ CIS เป็นมากกว่าโครงการฝึกอบรมพนักงาน โดยได้สร้างจุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในองค์กร ทั้งยังสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่องค์กรทั้งทางด้านการเพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้น ในปี 2555 ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสสามารถสร้างผลกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดพนักงานที่เปี่ยมคุณภาพทั่วโลกที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทให้บริการขนส่งด่วนทั่วโลกอย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ โดยโครงการ CIS มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลการทำธุรกิจให้แก่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส”

ในปี 2553 ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสประกาศกลยุทธ์มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศให้แก่พนักงาน เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีสถานะการเงินที่มั่งคั่งยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถครองความเป็นผู้นำในตลาดเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตลาดเกิดใหม่ไว้ได้ต่อไปอย่างเหนียวแน่น โดยดีเอชแอลได้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ปี 2015 ของดอยซ์ โพสต์ ดีเอชแอลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ การเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย การเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ในใจของลูกค้า และการเป็นองค์กรที่น่าลงทุน ส่งผลให้ดีเอชแอลสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และขึ้นแท่นบริษัทลอจิสติกส์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนับตั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2512 เป็นต้นมา

ดีเอชแอลประกาศเปิดตัวโครงการ Certified International Specialists (หรือ CIS) ขึ้นทั่วโลก ในเดือนกรกฎาคม 2553 ตอกย้ำปณิธานของบริษัทที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วโลกในสายงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย โดยโครงการ CIS ได้นำกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ล้ำสมัยมาใช้ฝึกอบรมพนักงานจากทั่วทุกส่วนงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อสำคัญต่างๆ อาทิ หลักการทำชิปปิ้งระหว่างประเทศขั้นพื้นฐาน ศัพท์เทคนิคทางด้านการพาณิชย์ระหว่างประเทศ การจัดทำเอกสารนำเข้า/ส่งออกสินค้า ระเบียบและกระบวนการขนส่งสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะมีวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานของดีเอชแอลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังจะได้เรียนรู้จากวิดีโอสัมภาษณ์อดีตผู้บริหารที่ให้เกียรติมาเล่าถึงรากฐานการทำธุรกิจของดีเอชแอล และคุณค่าต่างๆ ขององค์กรที่ผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านลอจิสติกส์ระดับโลก จนถึง ณ ขณะนี้ โครงการ CIS ได้จัดอบรมให้แก่พนักงานแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 คนในกว่า 220 ประเทศและอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้โครงการ CIS ขึ้นแท่นหนึ่งในโครงการฝึกอบรมระดับองค์กรที่มีขนาดใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา และได้มีการแปลเอกสารประกอบการฝึกอบรมถึง 42 ภาษา

ในปี 2555 และ 2556 โครงการ CIS ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกมากมาย อาทิ รางวัล “ภาวะผู้นำยอดเยี่ยม” (Distinction in Leadership) ในงาน HR Directors Summit รางวัล Best Commercial Program ในงาน Training Journal Awards ในสหราชอาณาจักร และรางวัลเหรียญเงิน โครงการการฝึกอบรมฝ่ายขายแห่งปี (Silver Award for Sales Training Program of the Year) ในงาน US Stevie Awards