ลอรีอัล รวมพลังพนักงาน 350 คน จุดประกายสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย เนื่องในวันก่อตั้งบริษัท

ลอรีอัล ประเทศไทย นำโดย สดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ และ สิตานัน สิทธิกิจ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงาน 350 คน พร้อมด้วยพันธมิตรขององค์กร อาทิ สตรีนักวิทยาศาสตร์โครงการลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” พรีเซ็นเตอร์และเซเลบริตี้พาร์ทเนอร์ของผลิตภัณฑ์ในเครือลอรีอัล จัดกิจกรรมจิตอาสา “Growing up Green…รวมพลังหัวใจสีเขียว” เพื่อจุดประกายสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รวมกว่า 600 คน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท หรือ L’Or?al Citizen Day ซึ่งปีนี้มีอายุครบ 104 ปี โดยในเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี พนักงานลอรีอัลทั่วโลกจะร่วมกันอาสาทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนของตน เพื่อร่วมกันระลึกถึงความมุ่งมั่นของลอรีอัลที่จะร่วมสร้างสังคมที่สวยงามและเท่าเทียมกันด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบ

ในปีนี้ ลอรีอัล กรุ๊ป ตั้งเป้ารวมพลพนักงานจิตอาสากว่า 20,000 คน ทั่วโลก จาก 60 ประเทศ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและชุมชนของตน ภายใต้กิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ลอรีอัล ในฐานะบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลก ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา 13 ปี มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทความงามอันดับหนึ่งของประเทศ ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการตอบแทนคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม