ฟอนเทียร่าประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคนใหม่

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา โปรณานันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานการตลาดครบวงจร ทั้งในด้านการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำในเครือฟอนเทียร่า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมแคลเซียมสูง “แอนลีน” และผลิตภัณฑ์นมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร “แอนมัม” ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เพื่อรับช่วงต่อจาก นางสาวลลนา บุญงามศรี ที่ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์นมสำหรับผู้ใหญ่ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประจำอยู่ที่สำนักงานฟอนเทียร่า ระดับภูมิภาค ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

นางสาวสุพัตรา เป็นนักบริหารและนักการตลาดที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมากว่า 15 ปี โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับฟอนเทียร่า นางสาวสุพัตราเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริหารงานร้านอาหารในเครือซิซซ์เล่อร์ อีกทั้งเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้กับบริษัท ดูเม็กซ์ ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์นมผงและนมยูเอชที Hi-Q และกลุ่ม Dulac Dupro Dugro และ Dumilk นอกจากนี้ ยังเคยร่วมงานกับ ยูนิลีเวอร์ เบสท์ฟู้ดส์ ในตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส ดูแลผลิตภัณฑ์ซุปก้อนและซุปผงคนอร์อีกด้วย

นางสาวสุพัตราเปิดเผยว่า “ฟอนเทียร่า เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมระดับโลกและเป็นผู้นำในตลาดนมสำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งภารกิจที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ หลังจากรับตำแหน่ง คือ การผลักดันให้แบรนด์แอนลีน และแอนมัม ครองใจผู้บริโภคไทยอย่างเหนียวแน่น ตลอดจนรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของแอนลีนในตลาดนมแคลเซียมสูงและแอนมัมในตลาดนมคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง”

นางสาวสุพัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับสอง และระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย