ธนาคารกรุงเทพ รับสองรางวัลเกียรติยศจากคอมเมิร์ซแบงค์ เอจี ประจำปี 2555 ยอดเยี่ยม ‘บริการชำระเงินระหว่างประเทศ’ และ ‘ความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคาร’

นางวัลลภา กลิ่นประทุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบฝ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ ดร.ฐนัตพงษ์ ประทีปทวีผล ผู้จัดการฝ่ายธนาคารตัวแทนต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบรางวัล Straight-Through Processing (STP) และ รางวัล Relationship Excellence Awards ประจำปี 2555 จากนางปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา ผู้แทนธนาคารอาวุโสสำนักงานตัวแทนกรุงเทพฯ คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี (Commerzbank AG) ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพนับเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ได้รับการยกย่องจากคอมเมิร์ซแบงค์ เอจี ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของเยอรมนี ว่ามีความยอดเยี่ยมในการดำเนินงานธุรกิจด้านการชำระเงินระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล และยังได้รับการยกย่องว่ามีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างธนาคาร รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร