เคทีซีออกหุ้นกู้เพื่อการออม 2 ชุด 6 – 8 สิงหาคมนี้ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี และ 5 ปี ดอกเบี้ย 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบา

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้รวม 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้กับประชาชนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 และ 2) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 โดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และเสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” โดยประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดนี้ได้ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2556”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1551 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2626-7777 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1770 และธนาคารยูโอบี โทรศัพท์ 0-2285-1555