ผ้าเบรก Bendix Go Green “ชูอุตสาหกรรมสีเขียว รับผิดชอบสังคม”

บริษัท เอฟ เอ็ม พี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ใส่ใจคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของทุกกระบวนการผลิต รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” การันตีความเป็นผ้าเบรกรักสิ่งแวดล้อม

นายประพัฒน์ อัศวาดิศยางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาค บริษัท เอฟ เอ็ม พี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางบริษัทฯ ที่ได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด มีความใส่ใจในทุกกระบวนการของการผลิตผ้าเบรกในทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการเกิดมลพิษสูงสุด อีกทั้งยังมีการพัฒนาทรัพยากรควบคู่กับการฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO : 14001) และการรับรองมาตรฐานสากลการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS : 18001) และล่าสุดได้รับรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการร่วมก้าวเข้าสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับ“ระบบสีเขียว (Green System)” เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยทางบริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการการันตีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในทุกนวัตกรรมการผลิตของผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าในทุกกระบวนการผลิตของผ้าเบรกเบนดิกซ์ ไม่เป็นการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คุณมั่นใจ และร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่แตะเบรก” นายประพัฒน์ กล่าวปิดท้าย