มูลนิธิเอสซีจี ปลูกจิตสำนึกเพื่อสาธารณะในโครงการ ‘ปัญญาชน คนทำดี’

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี หนานชาญ อุทธิยะ ปราชญ์ชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโสด้านการเกษตรเพื่อชุมชน จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ สื่อมวลชนผู้คร่ำหวอดในวงการ CSR เมืองไทย ฤทธิ์ พร้อมพิชาญ ครีเอทีฟสร้างสรรค์สังคม และบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ดารานักแสดงจิตอาสาเพื่อสังคม ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการปัญญาชน คนทำดี จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยนำความรู้ความสามารถจากการเล่าเรียนมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน

โครงการปัญญาชน คนทำดี เป็นอีกหนึ่งโครงการปลูกจิตสำนึกที่มูลนิธิเอสซีจีริเริ่มขึ้นตามเจตนารมณ์การพัฒนาคนให้เป็น ‘คนเก่งและดี’ ด้วยเชื่อมั่นว่าคนเก่งอย่างเดียวไม่พอ หากแต่ต้องอาศัยคนเก่งและดี จึงจะสร้างชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 20 โครงการ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณสูงสุด 100,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2556 ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีม ได้ที่ www.facebook.com/ปัญญาชนคนทำดี