ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนลูกค้าปิดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพ ด้วย CIMB Thai Health Plus แผนประกันชีวิตซึ่งโดดเด่นด้วยประกันสุขภาพที่ครบครัน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารปฏิวัติความคิดในการขายประกันผ่านแบงก์ (Bancassurance) โดยมองตัวเองเป็นผู้สร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้ามีความสุข และมีสุขภาพที่ดีบนชีวิตที่ยืนยาว ด้วยการเริ่มต้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ธนาคารจึงเสนอแผนประกันซึ่งช่วยปิดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพให้ลูกค้า ผ่านแผนประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส (CIMB Thai Health Plus) แผนประกันชีวิต ซึ่งโดดเด่นด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ครบครัน

ขณะเดียวกัน ธนาคารจะเชิญชวนลูกค้าเริ่มต้นวางแผนการเงินด้วยแบบสอบถาม “ติ๊ก-โชว์-รวย” ที่ทำง่าย สนุก แต่ช่วยจุดประกายการเริ่มต้นค้นหาตัวตน เพื่อนำไปสู่การเดินตามความฝันของตัวเองได้เป็นอย่างดี แบบสอบถาม “ติ๊ก-โชว์-รวย” มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกนิสัยในการออมเงิน หลังจากลูกค้ารู้จักนิสัยเรื่องเงินๆทองๆของตัวเองแล้ว จึงเริ่มมองทางในการสร้างเกราะคุ้มครองเงินออม ว่าอยากได้ความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เก็บออมระยะยาว หรือสิทธิประโยชน์ภาษี

“คนเรามีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่วิถีการใช้ชีวิตไม่ได้เอื้อให้สุขภาพดีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพแพงขึ้นมาก ธนาคารจึงอยากเสนอให้ลูกค้าปิดความเสี่ยง ธนาคารเริ่มจะเปลี่ยนแนวคิด ในการมองตัวเองว่าทำอย่างไรจะให้ลูกค้าดูแลสุขภาพ ชีวิตยั่งยืน และสนุกกับชีวิตมากขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตรงกับความต้องการลูกค้ามากขึ้น เพราะการจะสนุกกับชีวิต ต้องมีทั้งเงิน และสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ธนาคารจะเริ่มจากค้นหาความต้องการของลูกค้าก่อน ผ่านกระบวนการสอบถามแล้วจึงหาผลิตภัณฑ์มาเสริมความต้องการของลูกค้า การวางแผนทางการเงินที่ดี คุณต้องค้นหาตัวตนตัวเอง มีแผนที่เหมาะสมกับความฝันของคุณ ธนาคารอยากให้ลูกค้ามีเวลาไปหาความสุข ให้รางวัลตัวเองและคนรอบข้าง” นายอดิศร กล่าว

น.ส.ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์การออมและสินเชื่อมีหลักประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า แผนประกันชีวิต ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส (CIMB Thai Health Plus) เป็นแผนประกันที่ออกแบบร่วมกันระหว่างธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัท ไทยประกันชีวิต ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันครอบครัวและเกราะคุ้มครองเงินออมหากเกิดเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ โดยมีความโดดเด่นด้านสุขภาพที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ความคุ้มครองอุบัติเหตุและฆาตกรรมลอบทำร้าย ตลอดจนค่าชดเชยรายวันกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในให้กับผู้เอาประกัน

สำหรับแผนประกันมี 3 แผนให้เลือกซื้อได้แก่ GOLD, PLATINUM และ PREFERED ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท, 300,000 บาท และ 750,000 บาทตามลำดับ จุดเด่นที่ต่างจากที่อื่นๆคือ สัญญาความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันที่จ่ายชดเชยถึง 20 เท่าของค่าชดเชยรายวันหากรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจากโรคร้ายแรง ได้แก่ เอดส์ มะเร็ง ตับแข็ง โปลิโอ ถุงลมโป่งพอง กล้ามเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป และหากต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงข้างต้นยังมีเงินทดแทน 200 เท่าของค่าชดเชยรายวันให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังอุ่นใจกับการเข้ารับบริการผ่านเครือข่ายบริการเมดิแคร์ กว่า 215 แห่ง ทั่วประเทศ

สำหรับผลประโยชน์และความคุ้มครอง กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัท ไทยประกันชีวิต จะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยให้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมตามเงื่อนไขของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ส่วนกรณีเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับจำนเงินเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่มากกว่า

“ข้อมูลจากสำนักวิจัยและสถิติ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด พบว่าปัจจุบันอัตราการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพเอกชนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และมีถึง 21% ของกลุ่มประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไม่มีประกันสุขภาพ โดยขนาดฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยภาพรวมผู้ให้บริการประกันสุขภาพยังไม่สามารถเข้าถึงคนไทยได้อีกเกือบ 40 ล้านคน ดังนั้นทางธนาคารได้เล็งเห็นโอกาสและคุณค่าในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย และเห็นว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ไม่ควรมองข้าม ทางธนาคารจึงขยายบริการทางงานเงินให้ครบวงจรมากขึ้น โดยคัดสรรเครื่องมือการออมที่มีประสิทธิภาพอย่างการประกันชีวิตภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ CIMB Thai Health Plus มาเพื่อบริการสร้างความอุ่นใจให้กับคนไทย” น.ส.ดุษณี กล่าว