ฟูจิตสึ เผยผลประกอบการปี 2012 รายได้รวมสูงถึง 2,842 ล้านบาท ประกาศแนวทางการทำตลาดปี 2013 “Co-Creating the Future with Customers” รุกตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั่นคลาวด์ ซอฟต์แวร์อีอาร์พี การบริหารจัดการโครงสร้างทางด้านไอที การจัดวางระบบที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์ เผยผลประกอบการปี 2012 มีรายได้รวมสูงถึง 2,842 ล้านบาท ประกาศแนวทางการทำตลาดปี 2013 “Co-Creating the Future with Customer” รุกตลาดและตั้งเป้าการเจริญเติบโตในปีการเงิน 2013 อย่างต่อเนื่อง

มร. มาซายูกิ คูนิมารุ ประธานบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงผลประกอบการธุรกิจในปี 2012 ที่ผ่านมาว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นถึง 18.6 % เป็นมูลค่ารวมของรายได้สูงถึง 2,842 ล้านบาท ประสบความสำเร็จด้านการเติบโตของรายได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 104.4% โดยมาจาก 2 กลุ่มลูกค้าหลักๆ ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น (Vertical Industry) ในตลาดอุตสาหกรรมออโตโมทีฟ ในสัดส่วนประมาณ 68% และภาคธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) อีก 32% และอีกกลุ่มรายได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) ประกอบด้วยรายได้ จากกลุ่มฮาร์ดแวร์ 37%, กลุ่มซอฟต์แวร์ 17% และกลุ่มบริการอีก 46%

และในปี 2013 นี้ กลยุทธ์ธุรกิจหลักระดับสากลของ ฟูจิตสึ คือการสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ เร่งการขยายตัวให้เติบโตอย่างชัดเจนขึ้นในตลาดทั่วโลกโดยการบูรณาการกลุ่มบริการต่างๆผ่านทรัพยากรธุรกิจที่มีอยู่ ผสานความร่วมมือกันอย่างโดดเด่นและรวมกันเป็นฟูจิตสึหนึ่งเดียว (One Fujitsu) ตลอดจนกำหนดแนวทางการตลาดไว้ที่ Co-Creating the Future with Customer หรือการร่วมสร้างอนาคตกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นในวิถีของไอซีทีปัจจุบันและจากการขับเคลื่อนของคลาวด์ (Cloud) บิ๊ก ดาต้า (Big Data) และบูรณาการของเทคโนโลยี (Technology Integration) จะเป็นแรงผลักดินให้ฟูจิตสึ โดดเด่นขึ้นอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มวงจรด้านไอที

“ด้วยศักยภาพ และความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าคู่แข่ง เทคโนโลยีต่างๆ ในเรื่องประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและบริษัทคู่ค้า ทำให้ฟูจิตสึมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงความพร้อมในการที่จะสนองตอบการเติบโตของสี่เสาหลักของอุตสาหกรรมด้านไอซีทีโลก นั่นคือ คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud), การเคลื่อนที่ (Mobility), ตลาดสื่อสาธารณะ (Social Business) และข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big Data and Analytics) ผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นฟูจิตสึด้วยความที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและให้บริการกับลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้บริการจากฟูจิตสึที่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง” นายคูนิมารุ กล่าวทิ้งท้าย