ไอเน็ต เปิดตัวบริการ Connect eGov ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บน Cloud รายแรกในประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต เปิดตัวบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Connect eGov บน Cloud เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งบริการนี้เป็นระบบการจัดเอกสารอัจฉริยะยุคใหม่ ที่เป็นการรับ-ส่ง และควบคุมเอกสารราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งอยู่บนระบบ Cloud เพื่อช่วยให้การจัดการเอกสารสามารถทำงานได้สะดวกทุกที่ทั่วโลก ประหยัดเวลาในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำเว็บสารบรรณเอง ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กระดาษ ช่วยให้การทำงานมีความน่าเชื่อถือและทันสมัยมากขึ้น ข้อมูลไม่สูญหายระหว่างรับ-ส่ง นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดเก็บเอกสารและพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยบริการ Connect eGov ยังได้รับมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยจาก ISO/IEC 27001:2005 ซึ่งใช้แบบฟอร์มเอกสารที่ถูกต้องตามมาตรฐานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ รวมถึงในตัวบริการยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ เพื่อไม่ให้พลาดเอกสารสำคัญ อีกทั้งยังตอบโจทย์กับกลุ่มหน่วยงานราชการต่างๆให้เชื่อมโยงการทำงานราชการได้ทั่วถึงในอนาคตอีกด้วย ปัจจุบันนี้ไอเน็ตได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ได้ให้ความสนใจในการเลือกใช้บริการ Connect eGov ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ไอเน็ต ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หรือบริษัท ที่สนใจทดลองใช้บริการ Connect eGov ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี 30 วัน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) สำหรับหน่วยงานใดที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.connectegov.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-257-7299 หรืออีเมล์ connectegov@inet.co.th