มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาและจักรยานยืมเรียน 2,450,000 บาท โครงการบริดจสโตน ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ถ่ายภาพร่วมกับ นายชินอิจิ ซาโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในโอกาสรับมอบทุนการศึกษา 200 ทุน และจักรยานยืมเรียน 200 คัน คิดเป็นเงิน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) โครงการ บริดจสโตน ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน (Bridgestone Rides the Future) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณ บริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด ที่เล็งเห็นคุณค่าการมีส่วนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย มูลนิธิได้ทำงานร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการบริดจสโตน ปันน้ำใจ ปั่นไปสู่ฝัน (Bridgestone Rides the Future) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันครอบคลุมเขตการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 8 ปี จำนวน 2,000 ทุน และจักรยานยืมเรียนอีก 2,000 คัน คิดเป็นงบประมาณที่บริดจสโตน มอบให้กว่า 20,549,520 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาท)”

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ร่วมทำงานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมามูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยครอบคลุมพื้นที่ 44 จังหวัด รวมทั้งขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย และในปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จัดโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ผู้สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล์ public@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org