กสิกรไทยรับรางวัลภาคเอกชนดีเด่นส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทภาคเอกชน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2556 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อยกย่ององค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปปฎิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้