กสิกรไทย เปิดตัวแพ็คเกจ ประกันวินาศภัย 9 แบบ ตอบทุกความคุ้มครอง

ธนาคารกสิกรไทย หันรุกขายประกันภัยผ่านสาขา จัด 9 แพ็คเกจประกันวินาศภัย เจาะลูกค้าครบวงจร ทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ประกันสุขภาพ รถยนต์และพรบ. ชี้ความไม่แน่นอนของชีวิตที่มีความเสี่ยงภัยมากขึ้นและโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยตลาดประกันวินาศภัยมีศักยภาพสูง ในปีที่ผ่านมาเติบโตสูงขึ้น 28%

นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคเห็นความสำคัญในการวางแผนชีวิตเพื่อรับมือความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น ธนาคารฯ จึงได้ออกแบบแพ็คเกจประกันวินาศภัย 9 แบบ เพื่อตอบโจทย์หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเน้นเรื่องความสะดวกและการสมัครที่ไม่ซับซ้อน ผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ของธนาคารกว่า 860 สาขาทั่วประเทศ ประกอบด้วย

ประกันวินาศภัยสำหรับบุคคล 5 แพ็คเกจ ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Accident Protect Plus) สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 16 – 65 ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 2,500 บาท ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ (PA for Senior) สำหรับลูกค้าอายุ 66 – 75 ปี ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึงครั้งละ 50,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงปีละ 3,700 บาท

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้บริหาร (PA for Executive) ให้วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 10 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดครั้งละ 5 แสนบาท เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 6,600 บาท ประกันภัยวัยซน (PA for Kids) ประกันอุบัติเหตุสำหรับลูก หลานอายุ 1 – 15 ปี ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและเงินชดเชยจากการเข้ารักษาตัวจาก 6 โรคยอดฮิต ได้แก่ อาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก หัด ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดใหญ่ 2009 และการติดเชื้อในกระแสเลือด เบี้ยประกันปีละ 2,850 บาท ประกันสุขภาพเหมาจ่าย (Health Care Protect) ที่มีจุดเด่น คือ สมัครได้ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 3,400 บาท

ด้านประกันวินาศภัยสำหรับรถยนต์ 4 แพ็คเกจ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Car Protect 1) ให้ความคุ้มครองทันทีที่สมัคร ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการทำประกัน และมีความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางขณะนำรถเข้าซ่อมครั้งละ 5,000 บาท ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (Car Protect 3) สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 2,148 บาท

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (Car Protect 5) สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทรถเก๋ง กระบะ และรถตู้ คุ้มครองความเสียหายแก่รถยนต์ที่เอาประกันสูงสุดครั้งละ 120,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 6,800 บาท และประกันภัยตาม พ.ร.บ. (Car protect)

นางกิติยา กล่าวตอนท้ายว่า ตลาดธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องในช่วง 3-5 ปีหลัง เฉลี่ยเติบโตปีละ 12-13 % แต่ในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตสูงถึง 28 % เนื่องจากนโยบายรถคันแรกและการปรับอัตราเบี้ยประกันของ Re-Insurer จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยภาพรวมของตลาดสะท้อนว่า ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการวางแผนป้องกันความเสี่ยงของชีวิตเพื่อรองรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากขึ้น ซึ่งการทำประกันวินาศภัย จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ช่วยลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี และลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการซื้อประกันผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารกสิกรไทยกว่า 860 แห่งทั่วประเทศ