เคทีซีฉลอง 10 ปี ความสำเร็จโครงการ “Learn & Earn @ KTC” เฟ้นหาคนไอเดียดีรับ AEC ชิงทุนพร้อมแพ็คเกจทัวร์สู่แดนกิมจิ รวมกว่า 200,000 บาท

เคทีซีจัดงานฉลองความสำเร็จโครงการ Learn & Earn @ KTC ปีที่ 10 พร้อมมอบรางวัลการประกวดโครงงาน “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในยุค AEC” เป็นทุนการศึกษาและแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเกาหลี รวมมูลค่า 240,000 บาท เล็งจัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาคุณภาพป้อนสู่โลกธุรกิจต่อเนื่อง และพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตลอดปี ตอกย้ำสร้างคนเก่งคู่คนดีสู่สังคมไทย ปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมทำงานกับเคทีซีแล้วราว 3,000 คน

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุนด้านเยาวชนและการศึกษาเป็นหลัก โครงการ Learn & Earn @ KTC ได้ถูกริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานจริง เป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความคิดของคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันเคทีซีสามารถช่วยเพาะกล้าความรู้เชิงธุรกิจ ปลูกฝังทัศนคติในการบริหารจัดการรายได้จากการทำงานพาร์ทไทม์เพื่อประโยชน์สูงสุด ทำให้น้องๆ หลายคนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้”

“สำหรับทิศทางในการดำเนินโครงการ Learn & Earn @ KTC ในปี 2557 นั้น เคทีซีได้จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมทักษะในแขนงต่างๆ มากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของพนักงานและนิสิตนักศึกษาในโครงการ Learn & Earn @ KTC และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมาถึงในปี 2558 นั้น เคทีซีจึงเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย รู้รักษ์ไทย ก่อนก้าวไป AEC” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสัมมนาเวิร์คช้อปในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในยุค AEC และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง จะร่วมกันปลูกฝังนิสิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์และยึดถือจริยธรรมอันดีงาม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของการเป็น “ผู้ให้” ในฐานะเยาวชนที่ดีของสังคมอีกด้วย”

นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ ผู้บริหารสูงสุด – ทรัพยากรบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เคทีซีได้เปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC แล้ว ประมาณ 3,000 คน จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดกว่า 22,000 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเคทีซีแล้วกว่า 200 คน โดยระหว่างอยู่ในโครงการฯ เคทีซีได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเป็นประโยชน์กับคุณภาพชีวิต รวมทั้งปลูกฝังความเป็น “ผู้ให้” ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”

“ในโอกาสที่โครงการฯ ครบรอบ 10 ปี เคทีซีจึงได้จัดประกวดโครงงานเพื่อคัดสรรนิสิตนักศึกษาที่มี ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Top Performance Awards) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนิสิตนักศึกษาในโครงการฯ ที่ผ่านการทำงานกับเคทีซี 300 ชั่วโมงอีกด้วย เพื่อสร้างเสริมกำลังใจให้น้องๆ ที่ทุ่มเทให้กับการทำงานมาโดยตลอด โดยในปีนี้โจทย์การแข่งขันมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้องออกแบบโครงงานในหัวข้อ “คุณมีวิธีการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในยุค AEC ได้อย่างไร?” เพื่อชิงทุนการศึกษาและแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเกาหลี รวมมูลค่า 240,000 บาท โดยมีนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 คน คัดสรรจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 200 คน โดยแบ่งผู้เข้ารอบสุดท้ายเป็น 3 ทีมๆ ละ 3 คน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์โครงงาน ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ส่วนน้องๆ อีก 2 ทีม รวม 6 คน จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท”

“เราหวังว่าโครงการ Learn & Earn @ KTC จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รวบรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมไว้ด้วยกัน อันจะเป็นอีกเรี่ยวแรงสำคัญที่ช่วยผลักดันสังคมไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากล” นายระเฑียรกล่าวปิดท้าย