กสิกรไทยผนึก 3 พันธมิตรช่วยธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการเมือง

กสิกรไทยช่วยธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง ให้ผ่อนชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว (Grace Period) สูงสุด 6 เดือน พร้อมจับมือพันธมิตร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้ 4 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพสูง และมอบส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% ภายในงาน

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในประเทศมากที่สุดธุรกิจหนึ่ง ดังนั้นธนาคารกสิกรไทยจึงร่วมมือกับ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)     ออกโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  โดยเน้นกลุ่มเอสเอ็มอี  5 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจโรงแรมและที่พัก  2. ธุรกิจร้านอาหาร 3. ธุรกิจนำเที่ยวและสปา 4. ธุรกิจบริการรถเช่าและเรือเช่า 5. ธุรกิจขายของฝากและของที่ระลึก โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน และองค์ความรู้

การสนับสนุนด้านการเงิน ธนาคารกสิกรไทยมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้แปรผันตามฤดูกาลท่องเที่ยว จะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่ยืดหยุ่น สามารถเลือกผ่อนชำระสูงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และผ่อนชำระน้อยช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวได้ และกรณีต้องการลงทุนก่อสร้างใหม่เพื่อขยายธุรกิจ ธนาคารฯ จะให้เวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 12  ปี

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและสปา ธุรกิจบริการรถ-เรือเช่า และธุรกิจขายของฝากและของที่ระลึก มีข้อจำกัดค่อนข้างหลากหลาย เช่น ไม่มีหลักประกัน เนื่องจากสถานประกอบการเป็นที่เช่า สามารถขอได้สูงสุด 5 ล้านบาท  หรือธุรกิจที่มีการเดินบัญชีน้อย เนื่องจากเป็นธุรกรรมเงินสดนั้น สามารถขอสินเชื่อสูงสุดได้ 10 ล้านบาท และผู้ประกอบการที่หลักประกันไม่เพียงพอต้องการวงเงินเยอะ สามารถขอได้สูงสุด 3.33  เท่าของมูลค่าหลักประกัน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกมาตรการให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเมือง ด้วยการผ่อนชำระดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว (Grace Period) ระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน และ มอบโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 2 %   สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สมัครสินเชื่อในงานสัมมนา ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ 

การสนับสนุนองค์ความรู้  ธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตร จะร่วมกันจัดสัมมนา “Tourism Solutions พลิกวิถีธุรกิจท่องเที่ยว SME ไทย” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด  ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูง โดยในงานสัมมนา  แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  ช่วงที่ 1. ให้ความรู้เรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ช่วงที่ 2. แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะกับรูปแบบการทำธุรกิจ 3. ช่วงกรณีตัวอย่าง นำผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มโรงเเรมเเละร้านอาหาร  มาแบ่งปันประสบการณ์ นอกจากนี้ จะมีการออกบูธโดยพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

นายพัชร กล่าวตอนท้ายว่า จากการประเมินพอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทย พบว่า ลูกค้าเอสเอ็มอีในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง มีประมาณ 17,500 ราย โดยลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบมีประมาณ 500 ราย มียอดสินเชื่อคงค้าง 3,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.72% ของพอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคาร ฯ ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจ ก่อสร้าง  อิเล็คทรอนิคส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  วัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น

ธนาคารฯ ได้แนะนำผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการรับมือกับสถานการณ์การเมืองที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี  ดังนั้นเมื่อเข้าสู่การเปิด AEC ในปี 2558 อาจต้องเผชิญการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากประเทศอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูง ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อลดการแข่งขันกันเอง และเสริมสร้างธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้แข็งแกร่งขึ้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความเข้มแข็งและสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2556 ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเป็น10% ของมูลค่า GDP ประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดเล็ก   ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ลูกค้าในกลุ่มนี้ มีการขยายตัวด้านสินเชื่อถึง 11% มียอดสินเชื่อที่ประมาณ 15,331 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินธุรกิจเกือบ 80% ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งหมด ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผู้ประกอบการทั้งด้านแหล่งเงินทุนและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าด้านการท่องเที่ยวรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรในการเดินสายโรดโชว์ ใน 4 พื้นที่ท่องเที่ยวหลักดังกล่าว นำร่องที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก 

สำหรับปี 2556 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 26.74 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.60% จากปี 2555 เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำนวน 8.63 ล้านคน คิดเป็น 32.26% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด นับเป็นปีแรกที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้มีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวจากอาเซียนและยุโรป ด้านผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี 2556 ที่คาดว่าจะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวแบบเป็นรางวัล โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง จากเคยประมาณการณ์ไว้ว่าในปี 2557 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 29.9 ล้านคน และสร้างรายได้สูงถึง 1.35 ล้านล้านบาท แต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจากคาดการณ์ราว 1.8 ล้านคน และรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ 82,000 ล้านบาท สำหรับครึ่งหลังของปีหากยังคงรักษาการการเติบโตได้ตามที่คาดไว้ จะมีนักท่องเที่ยว 15.5 ล้านคน และทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีจะอยู่ที่ 28.1 ล้านคน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 6%

นายกลินท์ สารสิน  กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย เปิดเผยว่าหอการค้าจะร่วมสนับสนุนโครรงการนี้ ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัมมนาให้แก่สมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการได้รับทราบ ผ่านทางหอการค้าจังหวัดในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้ พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงและด้วยสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกำลังได้รับผลกระทบ ดังนั้น จึงต้องเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการจัดการจัดอบรม งานสัมมนา การแสดงสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้สามารถขับเคลื่อนได้ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยสสว.จะมีบทบาทในด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่านงานวิจัยด้านภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีและนโยบายภาครัฐในการเสริมภาคธุรกิจ ซึ่งสสว.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวนับเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในธุรกิจท่องเที่ยวที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จำนวนกว่า 377,000 กิจการ ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 536,000 ราย สร้างรายได้เฉลี่ยปีละกว่า 2.54 แสนล้านบาท และจากการศึกษาของ สสว. พบว่า กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูงในการแข่งขันในตลาดโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน พบว่า กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพในการแข่งขันมากเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศอื่น