กรุงศรี ออโต้ จัดอบรม ‘สมาร์ท ไฟแนนซ์ ต่อยอดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC’ ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในเขตเศรษฐกิจชายแดนอีสาน

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร นำโดย นางกฤติยา ศรีสนิท (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินเชื่อและปฎิบัติการ จัดโครงการกรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ปีที่ 5 ภายใต้ชื่อตอน ‘ต่อยอดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC’ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจ การจัดการทางการเงิน แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ในเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคอีสาน ให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558

ภายในงานมี นายเกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง, ดร.ภาณุ เชาวน์ปรีชา ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (ที่สองจากซ้าย) ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ และผู้บริหารกรุงศรี ออโต้ ร่วมบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ AEC แนวโน้มธุรกิจที่มาแรงและเทคนิคการค้าขายกับ สปป.ลาว การวางแผนการเงินและการบริหารธุรกิจขนาดย่อม ณ ห้อง The Crystal Topชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี

นางกฤติยา กล่าวว่า “ ‘โครงการกรุงศรี ออโต้ สมาร์ ไฟแนนซ์’ เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้นโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 โดยในปีนี้ได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้หัวข้อ ‘กรุงศรี ออโต้ สมาร์ท ไฟแนนซ์ ต่อยอดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC’ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการวางแผนและการบริหารธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดองค์ความรู้ และปูรากฐานความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป”