ตอน 2 ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ค-ร้านค้าปลีก ลูกค้าเปลี่ยนแบรนด์ง่ายสุด

ผลสำรวจกระแสผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ในปี 2556  ของเอคเซนเชอร์ ยังพบด้วยว่า สำหรับในไทย ธุรกิจที่ผู้บริโภคมีอัตราการเปลี่ยนแบรนด์สูงที่สุด  คือ บริการอินเทอร์เน็ต และร้านค้าปลีก มีสัดส่วน 34% เท่ากัน รองลงมา คือ ธนาคาร และโทรศัพท์มือถือ  และเคเบิลทีวี

ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งผู้บริโภคจะมีความคาดหวังมากเป็นพิเศษ โดยสาเหตุที่เปลี่ยนแบรนด์ มาจากเรื่องของ “บริการ” ไม่ได้ประสิทธิภาพ ไม่มีคุณภาพ 

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้กลุ่มธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในการใช้กลยุทธ์มัดใจลูกค้า จึงเป็นธุรกิจร้านค้าปลีก ธนาคาร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ

การสำรวจกระแสผู้บริโภคทั่วโลกครั้งนี้ 9 ของเอคเซนเชอร์นี้ ได้สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า 12,867 คน ใน 35 ประเทศ เป็นการสำรวจทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในจำนวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างจากไทยจำนวน 301 คน