JAWBONE® เปิดตัว UP24TM พร้อมกันทั่วโลก

Jawbone® ได้ประกาศเปิดตัว UP24™ พร้อมกันใน 29 ประเทศทั่วโลก UP24™ ทางเลือกใหม่ล่าสุด ภายใต้ระบบของ UP ซึ่งประกอบด้วย สายรัดข้อมือ UP, แอพพลิเคชั่น และ การบริการการเก็บและประมวลข้อมูล โดยระบบนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้น ทั้งด้านการนอนหลับ การเคลื่อนไหว และการกิน เพื่อให้คุณสามารถเลือกปฏิบัติให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 

สายรัดข้อมืออัจฉริยะ UP24 รุ่นใหม่นี้เชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ระบบ iOS® หรือแอนดรอย ผ่าน Bluetooth® Smart ทำให้คุณได้รับคำแนะนำอย่างทันทีและต่อเนื่องจึงช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น แอพฯ UP จะให้คำแนะนำที่เหมาะกับคุณเฉพาะ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรมของคุณเอง และยังร่วมยินดีเมื่อคุณทำถึงเป้าหมาย หรือท้าทายคุณเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายในแต่ละวันให้ดีขึ้น และที่สำคัญ UP ยังสามารถวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างการนอน กิจกรรมการเคลื่อนไหว และการกินในแต่ละวันของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ใน iOS  ยังมีแอพฯ UP Coffee™ ที่ช่วยติดตามผลกระทบต่อการนอนหลับจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน

UP24 ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคุณ โดยมีรูปทรงและเทคโนโลยีล้ำหน้าที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ UP เวอร์ชันปัจจุบัน มากไปกว่านั้น UP24 ทำจากยางที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเมื่อสวมใส่ ซึ่งมาพร้อมลวดลายที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี  และเช่นเดียวกับ UP รุ่นปัจจุบัน  UP24 มีขนาดเล็กและสวมใส่สบายจึงใส่ได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน 

“ปัจจุบันชุมชนผู้ใช้ UP มีการบันทึกการเดินรวมกันมากกว่า 500 พันล้านก้าว และรวมการนอนมากกว่า 50 ล้านคืน นับว่าเป็นปริมาณข้อมูลมหาศาล” นายทราวิส โบการ์ด รองประธานฝ่ายการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของ Jawbone กล่าว “ข้อมูลนับว่ามีความสาคัญก็จริง แต่การทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญยิ่งกว่า UP24 เป็นเครื่องติดตามไลฟ์สไตล์เครื่องแรกที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจพฤติกรรม เข้าใจรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัวเอง และตัดสินใจเลือกปฏิบัติตัวให้มีคุณภาพชีวิตยิ่งขึ้นได้อย่างชาญฉลาด UP จะคอยแจ้งเตือนคุณตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้คุณได้ลงมือทำตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ เช่น อุปกรณ์จะสั่นเตือนเบาๆ เพื่อบอกว่า ถึงเวลาเตรียมตัวเข้านอนหากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายด้านการนอน หรือแจ้งเตือนว่าคุณกำลังจะเดินถึงเป้าหมายตามจำนวนก้าวในวันนั้นๆ” 

แอพฯ UP สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ แอนดรอย จะคอยส่งเสริม และกระตุ้นให้คุณปฏิบัติตนให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อย เพื่อให้คุณพัฒนาการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้ในระยะยาว ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการประมวลผลข้อมูลที่เก็บผ่านสายรัดข้อมือ UP หรือ UP24 ของคุณ: 

 • Today I Will: ระบบ UP Insight EngineTM จะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้แล้วท้าทายผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์ “Today I Will ” ให้คุณทำตามคำท้าในแต่ละวัน โดยจะเน้นในเรื่อง การนอน, การเคลื่อนไหว หรือการดื่มน้ำ 
 • Streaks & Milestones: แอพฯ UP จะให้รางวัล ด้วยการร่วมยินดีเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
 • Activity Alert: ผู้ใช้ UP24 คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอพ UP ตลอดวัน การสั่นเตือนจะเกิดขึ้นตามที่คุณกำหนดไว้ทันที โดยอ้างอิงจากข้อมูลเฉพาะของคุณ 
 • การติดตามข้อมูลการนอนหลับย้อนหลัง: ผู้ใช้งาน UP และ UP24 ได้รับประโยชน์และความสะดวกมากขึ้น ในการติดตามข้อมูลการนอน ถึงแม้จะลืมเปลี่ยนเข้าสู่โหมดนอนหลับ ระบบของ UP ก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการนอนหลับย้อนหลังได้ 
 • บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรม: แอพฯ UP ช่วยคุณทบทวนกิจกรรมที่คุณทำในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวัน โดยให้ข้อมูลสรุปของ การเดิน การนอน การออกกาลังกาย และการรับประทานที่คุณได้บันทึกไว้เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณเข้าใช้งานแอพฯ 

แอพฯ UP สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS มีฟีเจอร์เสริมที่วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บจาก  UP และ UP24  เพื่อให้ข้อมูลเฉพาะสำหรับคุณ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการนอน การทำกิจกรรมต่างๆ และการกินของคุณ รวมถึงช่วยแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญๆ ให้คุณได้มากขึ้น 

 • คำแนะนำใหม่: หลังจากติดตามการนอนและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์ UP Insight Engine จะให้ข้อมูลการประเมินที่เกี่ยวกับการเดิน/ออกกำลังกายและการนอนของคุณโดยเฉพาะ 
 • Reminders: คุณสามารถตั้งแอพฯ UP ให้เตือนสิ่งที่คุณควรทำในเวลาที่ต้องการของแต่ละวันได้ เช่น การเตือนเพื่อให้ออกกำลังกายม การเตือนให้เตรียมเข้านอน การเตือนให้รับประทานยา การแจ้งเตือนจะทำผ่านข้อความแจ้งเตือนจากแอพฯและสั่นเตือนที่สายรัดเบาๆ 

UP Coffee

เพื่อตอบสนองความต้องการของคอกาแฟและชานับล้านคนทั่วโลก Jawbone จึงได้เปิดตัวแอพ UP Coffee เพื่อช่วยในการติดตาม การบริโภคคาเฟอีนและเข้าใจถึงผลกระทบต่อการนอนของตน 

ปัจจุบันแอพฯ UP Coffee มีในระบบ iOS เท่านั้น โดยตัวแอพฯ UP Coffee จะประมวลผลระบบของตัวเอง แต่เมื่อมีการประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากกับแอพฯ UP แล้ว จะทำให้คุณทราบว่า ระดับคาเฟอีนที่คุณบริโภคมีผลต่อคุณภาพการนอนคุณอย่างไร เมื่อทำงานด้วยระบบของตัวเอง แอพฯ UP Coffee จะช่วยให้คุณเข้าใจและรู้จักเครื่องดื่มที่คุณเลือกดื่มมากขึ้น โดยแสดงให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างระดับของคาเฟอีนที่บริโภค กับผลกระทบที่มีต่อเวลานอนที่คุณกำหนดไว้  เพียงแค่คุณบันทึกการดื่มกาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกาลัง หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอื่นๆ แอพฯ UP Coffee ก็จะแสดงผลด้วยภาพ ว่า ณ เวลานั้นๆ ว่า คุณอยู่ในช่วงที่ตื่นตัว “Wired” หรือเป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมที่จะนอน “Sleep Ready” หลังจากติดตามการบริโภคคาเฟอีนและการนอนเป็นเวลา 10 วันติดต่อกัน UP Coffee สามารถบอก ปริมาณการนอนโดยเฉลี่ยที่คุณเสียไปจาก การบริโภคคาเฟอีนทุกๆ 100 มก. ได้เป็นต้น 

ราคาและการจัดจำหน่าย

 • UP24 พร้อมจำหน่ายวันที่ 26 มีนาคม 2014 
 • UP24 มีให้เลือกใช้งาน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และมี 2 สีสวยสะดุดตา ได้แก่ สีดำ Onyx และ สีส้ม Persimmon 
 • วางจำหน่ายวันนี้ด้วยราคา 6,290 บาท ที่ Jawbone.com และที่ร้าน iStudio, dotlife, Jaymart, Power Buy, Ari, King Power, Power Mall และ Gizman 
 • แอพฯ UP มีให้เลือกใช้งาน 12 ภาษา: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ดัตช์ เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส (บราซิล) รัสเซีย จีนกลาง และจีนไต้หวัน 
 • แอพฯ UP by Jawbone 3.0 สำหรับระบบปฏิบัติการ Android พร้อมดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้บน Google PlayTM 
 • แอพฯ UP by Jawbone 3.1 สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS พร้อมดาวน์โหลดฟรีวันนี้จาก App StoreSM ด้วยเช่นกัน โดยผู้ใช้จำเป็นต้องมีสายรัดข้อมือ UP หรือ UP24 สำหรับการใช้งานแอพฯนี้ 
 • UP Coffee สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 7 พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีทั่วโลกในภาษาอังกฤษจาก App Store 

UP24 ทำงานโดย MotionX® Engine ซึ่งใช้หลักชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และพัฒนาโดย Fullpower แบตเตอรี่ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 7 วัน และสามารถชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์หรืออแดปเตอร์ USB ผ่านสาย USB-2.5 มม. ที่อยู่ในกล่อง