“ไทยน้ำทิพย์” ผนึกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “ตลาดไท” เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา-โคลา ภายใต้กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ด้วยการประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด  

ผู้ดำเนินกิจการ “ตลาดไท” ตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ครบวงจร และสมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไทยน้ำทิพย์ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โคคา-โคลาแต่เพียงผู้เดียวในตลาดไท และไทยน้ำทิพย์จะทุ่มงบการตลาดตลอด 3 ปีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้กับร้านค้าภายในตลาดไท

ภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจและกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างไทยน้ำทิพย์และตลาดไท ตลอด 3 ปี ระหว่างพฤษภาคม 2557 ถึงเมษายน 2560 นี้ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้กับร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในตลาดไท อาทิ นำเสนอผลิตภัณฑ์โคคา-โคลาทุกแบรนด์ที่มีคุณภาพและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม “โค้ก” “แฟนต้า” “สไปรท์” “ชเวปส์” และ “รูทเบียร์ เอแอนด์ดับบลิว” ผ่านระบบการกระจายสินค้าที่รวดเร็วและมีคุณภาพของไทยน้ำทิพย์ การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ เช่น การตกแต่งร้านและนวัตกรรมการจำหน่ายที่ได้มาตรฐานของเดอะโคคา-โคลา คอมปานี การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ และการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและร้านค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากไทยน้ำทิพย์

มร. ฮอร์เฮ่ ชาซาร์เร็ตต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี ไทยน้ำทิพย์มุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆ กัน การประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับตลาดไทในวันนี้สอดคล้องกับปรัชญาทางธุรกิจที่ทั้งไทยน้ำทิพย์และตลาดไทมีร่วมกันคือ ไม่เพียงมุ่งมั่นมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า แต่ยังส่งเสริมให้ลูกค้ามีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกำไรที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การได้สิทธิ์ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแต่เพียงผู้เดียวในตลาดไทยังเป็นการขยายฐานลูกค้าและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยของไทยน้ำทิพย์อีกด้วย”

มร. เกรแฮม ชาร์ล แซนด์เดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด กล่าวว่า “ตลาดไทไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศหรือ One-Stop Shopping  ที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังถือเป็นตลาดค้าปลีก ค้าส่ง และตลาดแรงงานขนาดใหญ่อันประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้า ลูกค้าเฉลี่ย 100,000 คนต่อวัน และมูลค่าการค้ากว่า 400 – 600 ล้านบาทต่อวัน จึงเห็นได้ว่าตลาดไทเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนการเติบโตให้กับภาคเกษตร ภาคธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของไทย การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับไทยน้ำทิพย์ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในตลาดไท อันจะถือเป็นการพัฒนากลไกการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน”