10 เรื่องน่ารู้ “คานส์ ไลอ้อน 2014”

ใกล้แล้ว งานของคนโฆษณาระดับโลกอย่าง “Cannes Lions 61th Inter national Festival of Creativity” ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 61 แล้ว มาดูกันว่า ปีนี้จะ “ไฮไลท์”น่าสนใจอะไรบ้าง

1. “Content is The New King” คือธีมงานของปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาของแคมเปญ

2. เกณฑ์การตัดสินจะให้น้ำหนักกับคอนเท้นส์ รูปแบบการนำเสนอแบบสดใหม่ และแคมเปญนั้นต้องกินใจ

3. มีผลงานกว่า 37,400 ชิ้นที่ส่งเข้าประกวด จาก 97 ประเทศทั่วโลก

4. แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 17 หมวด ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ อีเว้นท์ โมบาย ไปจนถึงสื่อดิจิตอล

5. Product Design คือหมวดหมู่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ เพราะเป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่งของแบรนด์เช่นกัน

6. หมวดหมู่ 3 อันดับแรก ที่มีการส่งผลงานเข้ามามากที่สุด ได้แก่ Outdoor 5,660 ชิ้น Press 5,007 ชิ้น และ Cyber 3,660 ชิ้น

7. ประเทศ 3 อันดับแรก ที่ส่งผลงานเข้ามามากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 6,213 ชิ้น บราซิล 3,321 ชิ้น และอังกฤษ 2,757 ชิ้น

8. มีคณะกรรมการตัดสินกว่า 300 คนโดยที่หมวดหมู่ Media Lions มีคณะกรรมการมากที่สุดคือ 40 คน และหมวดหมู่ Product Design Lions มีคณะกรรมการน้อยที่สุดคือ 9 คน


9. มีกรรมการตัวแทนจากประเทศไทย 3 คน ได้แก่ สมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ จาก Leo Burnett กรรมการตัดสินในหมวด Film อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ จาก Adapter Digital Agency กรรมการตัดสินในหมวด Cyber และดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา จาก JWT Bangkok กรรมการติดสินในหมวด Press

10. วิทยากรที่เป็นไฮไลท์ในปีนี้คือ Join Bono  แห่งวง U2และ Jonathan Iveรองประธานอาวุโสฝ่ายการออกแบบของแอปเปิล คอมพิวเตอร์

ที่มา : www.canneslions.com และ Leo Burnett ประเทศไทย