ธนาคารกรุงเทพนำนักลงทุนจากทั่วเอเชียสู่เมียนมาร์ จัดนัดพบนักธุรกิจท้องถิ่นร่วมเจรจาการค้าการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ ขยายผลสัมมนา ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC’ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ 28 เครือข่ายสาขาที่พร้อมสนับสนุนลูกค้า และนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจในภูมิภาคที่กำลังเติบโต ล่าสุดเตรียมนำนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของธนาคารกว่า 100 รายจากประเทศต่างๆ ในเอเชียที่ล้วนมีศักยภาพและสนใจเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ในฐานะตลาดเปิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง ร่วมกิจกรรม ‘Bangkok Bank Brings Asia to Myanmar’ พบปะนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองย่างกุ้ง

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยผลสืบเนื่องจากงานสัมมนา ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่AEC เรื่อง ‘เมียนมาร์ : ไปอย่างไรไม่ตกขบวน’ เพื่อขยายผลให้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงลูกค้านักลงทุนของเครือข่ายสาขาต่างประเทศทั้ง 28 แห่งที่แข็งแกร่งของธนาคารกรุงเทพ ด้วยการนำนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของธนาคารกว่า 100 รายจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ประกอบด้วย ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย ที่ล้วนมีศักยภาพและความสนใจเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ร่วมกิจกรรม ‘Bangkok Bank Brings Asia to Myanmar’ พบปะนักธุรกิจท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านการออกแบบตกแต่ง

เราเปิดดำเนินการสำนักงานตัวแทนในประเทศเมียนมาร์มานานเกือบ 20 ปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าในสาขาต่างประเทศของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ มักสอบถามเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศเมียนมาร์และโอกาสในทางการค้า ลูกค้าบางรายแสดงความสนใจที่จะเดินทางไปสัมผัสความเจริญของประเทศเมียนมาร์ด้วยตนเอง   ธนาคารจึงจัดกิจกรรมสัมมนาและเยี่ยมชมเมียนมาร์ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้รับฟังการบรรยายถึงโอกาสทางธุรกิจในเมียนมาร์ จากวิทยากรผู้ทรงวุฒิโดยตรง นอกเหนือจากการจัดสัมมนาแล้ว ธนาคารยังจัดให้ลูกค้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและสัมผัสกับวัฒนธรรมของเมียนมาร์    สำหรับลูกค้าไทย ธนาคารได้จัดกิจกรรมนำคณะลูกค้าและนักธุรกิจไทยมาเยี่ยมชมและศึกษาตลาดเมียนมาร์มาแล้วหลายครั้ง  สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ยังคงได้รับความสนใจและตอบรับร่วมกิจกรรมจากลูกค้านักธุรกิจไทยอย่างมากและต่อเนื่อง

ธนาคารตระหนักถึงศักยภาพของประเทศเมียนมาร์ในฐานะตลาดเปิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง ประกอบกับการที่ธนาคารมีสำนักงานตัวแทนในประเทศนี้มากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2538 ธนาคารจึงพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์ควบคู่กับการสนับสนุนนักลงทุนที่ต้องการบุกเบิกตลาดนี้ ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการจัดประชุม ‘Myanmar Global Investment Forum’ ที่กรุงเนปิดอร์ เมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ การนำคณะลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินทางไปสำรวจตลาดต่างๆ ที่น่าสนใจในเมียนมาร์ การจัดสัมนาหัวข้อที่ลูกค้านักธุรกิจและประชาชนทั่วไปมีความสนใจเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ที่กรุงเทพ เป็นต้น

นายชาติศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม ‘Bangkok Bank Brings Asia to Myanmar’ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ในครั้งนี้ ธนาคารได้จัดช่วงเวลาพบปะสังสรรค์ระหว่างกันของลูกค้านักลงทุนที่เดินทางจากประเทศต่างๆ รวมถึงลูกค้าผู้ประกอบการนักธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพของเมียนมาร์ ได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งการปาฐกถาและการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาด้วยประสบการณ์ที่รู้จริงและรู้ลึกทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร์

‘การที่ธนาคารตั้งกิจการอยู่ในประเทศต่างๆ เป็นเวลานานและมีบุคลากรท้องถิ่นที่ร่วมงานกับธนาคารมานาน ทำให้ธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง และพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าหรือนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจในภูมิภาคที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งธุรกิจไทยที่ต้องการขยายกิจการไปต่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติซึ่งมีความสัมพันธ์กับธนาคารมายาวนาน เช่น ลูกค้าชาวจีนที่อยู่ใน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น และลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศที่ธนาคารให้บริการ’