กสิกรไทยโชว์พอร์ตเอสเอ็มอีสุดแกร่ง ครึ่งปีสินเชื่อใหม่กว่า 1.43 แสนล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย เผยผลการดำเนินงานสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการครึ่งปีแรกปี 2557 ยอดสินเชื่อคงค้างแตะ 538,401 ล้านบาท โตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.3% วงเงินสินเชื่อใหม่ 143,403 ล้านบาท โต 13.9% ทึ่งเฉพาะมิ.ย.ปล่อยได้ 35,590 ล้านบาท สูงที่สุดในรอบ 2 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เกษตร และฮาร์ดแวร์ ด้านรายได้รวมอยู่ที่ 19,498 ล้านบาท โต14.3% ส่วน NPL ลดลงต่อเนื่องเหลือ 2.66% เชื่อครึ่งปีหลังธุรกิจปรับตัวดีขึ้น มั่นใจเป้าสินเชื่อทั้งปีที่ 553,448 ล้านบาท โตจากปีก่อน 6.8%

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ หรือเอสเอ็มอี ณ ครึ่งปีแรกปี 2557 ธนาคารฯ มียอดสินเชื่อคงค้างรวม 538,401 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน 11.3% มียอดรายได้รวม 19,498 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน 14.3% ขณะที่สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.66% ลดลงจากสิ้นปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 2.82%

จากยอดสินเชื่อในครึ่งปีแรก เป็นวงเงินสินเชื่อใหม่ 143,403 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันในปีก่อน 13.9% ในจำนวนนี้เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่เฉพาะเดือนมิถุนายนจำนวน 35,590 ล้านบาท นับเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ในหนึ่งเดือนที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปีสะท้อนให้เห็นว่าเอสเอ็มอีมีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้น จึงมีความต้องการสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งธนาคารฯ สามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ คิดเป็นสัดส่วน 24% ของวงเงินสินเชื่อใหม่ทั้งหมด

ด้านผลสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมือง จำนำข้าว และหนี้ครัวเรือน ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 6 เดือนให้กับลูกค้าจำนวน 534 ราย มียอดสินเชื่อรวม 10,981 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันลูกค้ากลุ่มนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติแล้วจำนวน 449 ราย เป็นยอดสินเชื่อรวม 8,989 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของยอดสินเชื่อที่ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด

นายพัชร กล่าวถึงทิศทางในช่วงครึ่งปีหลังว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา ธนาคารฯ จึงได้มีการปรับประมาณการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ที่ 2.3% ด้วยทิศทางเศรษฐกิจดังกล่าว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต่ำจากนโยบายการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระดับ 7% ต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจและการค้าโลกมีการฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกของประเทศ และช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้นตามไปด้วย

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยในครึ่งปีที่เหลือ ธนาคารจะเน้นเรื่องการช่วยเหลือลูกค้าในทุกวิกฤติที่เกิดขึ้นตามสโลแกน “K SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้” และพร้อมให้การสนับสนุนทั้งวงเงินสินเชื่อ การให้คำปรึกษา และการสร้างเครือข่ายให้แข็งแกร่ง เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ในปี 2557 ธนาคารกสิกรไทยคงเป้าหมาย ยอดสินเชื่อคงค้าง 553,448 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 6.8% มีรายได้รวม 39,040 ล้านบาท เติบโต 10.7% และสัดส่วน NPL อยู่ที่ 2.62%