อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์นำสุดยอดเยาวชนคนเก่งท่องแดนปลาดิบกับรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

อีซูซุจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 21 พร้อมนำสุดยอดแชมป์จิตรกรน้อยคนเก่งจำนวน 12 คน จาก 6 ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ บินลัดฟ้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังแสดงฝีมือและจินตนาการสุดล้ำ ในหัวข้อ “พอเพียง ช่วยให้โลกนี้….” ด้วยรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”

โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 21 หนึ่งในกิจกรรมเพื่อเยาวชนไทยของอีซูซุที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึง 21 ปี ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญแก่เยาวชนคนเก่งทั้ง  20 ทีม ที่ผ่านการขับเคี่ยวในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “พอเพียง ช่วยให้โลกนี้…” ด้วยการตีความและถ่ายทอดผลงานทางศิลปะแบบสดๆ ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง และนำสุดยอดจิตรกรน้อย 6 ทีม รวม 12 คน แชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ระดับการศึกษาละ 3 ทีม ) บินลัดฟ้าสู่แดนปลาดิบเป็นเวลา  7 วัน เพื่อเปิดประสบการณ์ในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

สำหรับหัวข้อ “พอเพียง ช่วยให้โลกนี้…” ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการปลูกฝังและต่อยอดแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่เยาวชนไทย ซึ่ง น.ส.ปัณฑิตา มีบุญสบาย และ น.ส.พาขวัญ ยุพิน จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง 1 ใน 3 ทีมแชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้กล่าวถึงที่มาของแรงบันดาลใจว่า “ความพอเพียงเป็นรากฐานของคนไทย ใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าคนรวยหรือคนจน  ถ้ามีความพอเพียงในชีวิตก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ ในภาพจึงเปรียบให้ตัวเราเป็นต้นไม้ที่เจริญงอกงามอยู่บนโลก และเปรียบรากของต้นไม้เสมือนรากฐานแห่งชีวิต ซึ่งถ้าหากเรามีรากฐานที่แข็งแรง ชีวิตก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์ ดั่งเช่นใบและดอกของต้นไม้นั่นเอง ส่วนด้านบนยอดจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงฯ ผู้ทรงเป็นผู้นำเรื่องปรัชญาแห่งความพอเพียงและทรงเป็นแบบอย่างให้แก่คนไทยทุกคน”

ส่วน ด.ช.ศิริโรจน์ โคตรวงษา และ ด.ช.คมชาญ แสนแก้ว 1 ใน 3 ทีม แชมป์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย ได้เผยความรู้สึกและเทคนิคสำคัญในการแข่งขันที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมงว่า “ผมได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งสรรหน้าที่และความร่วมมือทำงานด้วยกันเป็นทีม โดยให้คนหนึ่งวาดภาพ ส่วนอีกคนหนึ่งเขียนตัวหนังสือ สุดท้ายจึงช่วยกันลงสีเก็บรายละเอียดของภาพให้เสร็จสมบูรณ์ การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรา ซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการดีๆอย่างโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ที่ทำให้ความฝันของพวกผมเป็นจริงครับ”

สำหรับเยาวชนทีมรองชนะเลิศทั้ง 14 ทีม  จะได้รับ “ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท” พร้อมด้วยโล่ประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้อีซูซุยังได้มอบรางวัลพิเศษ “ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท” สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม) อีกด้วย

จากนั้นอีซูซุได้นำ 12 เยาวชนคนเก่งเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 วัน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สุดแสนประทับใจ โดยได้ไปชมการผลิตรถยนต์อีซูซุด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ณ โรงาน ISUZU FUJISAWA PLANT อีกทั้งได้พาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผลงานภาพวาดที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมร่วมงานเลี้ยงรับรองภาคค่ำสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้ เพื่อต้อนรับแขกพิเศษจากเมืองไทย รวมทั้งเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของประเทศญี่ปุ่น สัมผัสวิถีชีวิตอันทันสมัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่อย่างน่าชื่นชม อาทิ “ภูเขาไฟ  ฟูจิ” ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และมีทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ เมื่อได้พบเห็น อีกทั้งได้พาเด็กๆตะลุยสู่โลกแห่งเทพนิยาย ดินแดนในฝันของเด็กๆทั่วโลก “โตเกียวดิสนีแลนด์” ซึ่งจะตราประทับเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าที่ได้มาจากความมุ่งมั่นและพยายามของตนเอง โดยอีซูซุมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต