“อิตัลไทยวิศวกรรม” แตกไลน์โครงการผลิตน้ำและบำบัดน้ำ ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หวังกวาดปีละ 1,000 ล้านบาท

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ภายใต้ อิตัลไทย กรุ๊ป สบช่องการเมืองสงบ แตกไลน์ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ (Water Technology Division) งานระบบของโครงการผลิตน้ำ และบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หลังประเดิมรับงาน IRPC, Siam Mitsui PTA ประสบความสำเร็จด้วยดี หวังเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของตลาดทั้งในและนอกประเทศในอนาคตอันใกล้ พร้อมเจาะกลุ่ม ภาครัฐ การประปานครหลวง และการประปาภูมิภาค รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ ยาง อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษ และโรงกลั่นน้ำมัน ตั้งเป้ารายได้กลุ่มนี้แตะปีละ 1,000 ล้านบาท  ภายใน 5 ปี

นายวรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ  (ITALTHAI Engineering : ITE)  หนึ่งในบริษัทผู้นำตลาดทางด้านวิศวกรรม ภายใต้ “อิตัลไทย กรุ๊ป” เปิดเผยว่า จากการที่อิตัลไทยวิศวกรรมได้มีโอกาสในการรับงานก่อสร้าง และงานระบบของโครงการผลิตน้ำ และบำบัดน้ำในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี และเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของตลาดทั้งในและนอกประเทศในอนาคตอันใกล้ บริษัทจึงได้แตกไลน์ ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ (Water Technology Division) ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทั้งทางด้านการออกแบบ, ก่อสร้างและติดตั้งระบบ,การทดสอบและติดตามผล รวมถึงการให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลผลิตให้แก่ลูกค้า

การให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ระบบผลิตน้ำใช้ (Water Treatment System) ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิตน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภคและในระบบอุตสาหกรรม, Demineralization, Reverse Osmosis, การบำบัดน้ำที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ, Desalination System (การแยกเกลือ), การนำน้ำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และ ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System) ประกอบด้วยการบำบัดทางเคมี, การบำบัดทางชีวภาพ, การผลิตแก๊สจากน้ำเสีย, การกำจัดกลิ่น, การกำจัดตะกอน เป็นต้น

สำหรับลูกค้าหลักๆ บริษัทฯ จะเน้นหนักไปทางกลุ่มผู้ผลิตน้ำ และกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การประปานครหลวง, การประปาภูมิภาค, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, ปูนซีเมนต์, ยาง, อาหารและเครื่องดื่ม, กระดาษ, โรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

นายวรเทพ กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากเครือ SCG และ Siemens ในการดูแลงานด้านการก่อสร้าง งานท่อและงานระบบในโครงการ Map Ta Phut Olefins Company (MOC), MTP HPPO Manufacturing (Dow Chemical), Siam Mitsui PTA, EXXON Mobile ปัจจุบันบริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงาน IRPC จ.ระยอง ซึ่งมีมูลค่างานกว่า 580 ล้านบาท

จุดแข็งของบริษัท มีบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงในด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ พร้อมทีมงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะงานที่เน้นคุณภาพความละเอียด และความปลอดภัยในการทำงานสูงภายในการทำงานที่เร่งรัด (Fast Track) เช่นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งยังสามารถดำเนินการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้างและติดตั้งระบบ, ทดสอบและติดตามผล เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

“เนื่องจากธุรกิจน้ำมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงระบบเดิมที่หมดอายุหรือต้องการขยายและการสร้างระบบใหม่ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในประเทศที่ผ่านมาก็ตาม ทั้งนี้บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายยอดขายเฉลี่ยในธุรกิจน้ำที่ 1,000 ล้านบาทต่อปีภายใน 5 ปีข้างหน้า และการทำตลาดบริษัทฯ จะเน้นจุดแข็งที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเป้าที่จะทำการตลาดในโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ประสบการณ์ และคุณภาพของงาน ทั้งนี้บริษัทก็ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับการขยายตัวของตลาด AEC ในอนาคตอีกด้วย” นายวรเทพ กล่าวสรุปในตอนท้าย