คนไทย – มาเลเซีย นิยมใช้บริการใหม่ๆ บนมือถือสูงสุดในโลก

เทเลนอร์ รีเสิร์ช บริษัทวิจัยภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ป พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นคนหนุ่มสาวในไทยและมาเลเซีย นิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อที่หลากหลาย โดยเปิดรับและใช้บริการใหม่ๆ บนโทรศัพท์มือถือเร็วกว่ากลุ่มคนรุ่นเดียวกันในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

ทั้งนี้ เทเลนอร์กรุ๊ปร่วมกับทีเอ็นเอส ศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 16 – 35 ปี กว่า2,600 คนในประเทศไทย มาเลเซีย สวีเดน และนอร์เวย์ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ โดยเทเลนอร์ให้คำจำกัดความกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “ผู้นำเทรนด์ดิจิทัล” ทั้งนี้ เทรนด์และเทคโนโลยีที่พวกเขาเลือก มักจะถูกนำไปใช้ในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นของประเทศนั้นๆ ในอนาคต

แม้ว่าตลาดมือถือของสแกนดิเนเวียมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกกลุ่มผู้ใช้งาน และมีการดาวน์โหลดข้อมูลในปริมาณที่มากกว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้มือถือในไทยและมาเลเซีย กลับมีแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ โดยผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีความหลากหลายมากกว่า

อินเทอร์เน็ตบนมือถือเป็นสิ่งสำคัญของ ‘ผู้นำเทรนด์ดิจิทัล’ ทั้งในไทยและมาเลเซีย ส่วนชาวสแกนดิเนเวียกำลังอุ่นเครื่องพร้อมรับการส่งข้อความและแชตผ่านอินเทอร์เน็ต

แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยและมาเลเซียไม่ได้เจริญก้าวหน้าไปกว่าประเทศนอร์เวย์หรือสวีเดน แต่ประเทศไทยและมาเลเซียก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเปิดรับกับเทคโนโลยีและบริการทางอินเทอร์เน็ตใหม่ๆ มากกว่าประเทศนอร์เวย์และสวีเดน

คนไทย-มาเลเซียแชททุกวันมากกว่านอร์เวย์-สวีเดน
จากการวิจัยถึงการใช้แชทแอปพลิเคชั่น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พบว่า

นิยมเฟซบุ้ค           

เมื่อสำรวจความนิยม แอพพลิเคชั่นที่โด่งดัง เช่น  Whatsapp, Line หรือ WeChat แตกต่างกันไปในสี่ประเทศนี้ โดยมีเพียง Facebook Chat ท่านั้นที่ได้รับความนิยมเท่ากันในทุกประเทศ
– Whatsapp และ WeChat ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม’ผู้นำเทรนด์ดิจิทัล’ในมาเลเซีย
– Lineและ Facebook Messenger คนไทยนิยมมากสุด โดยเฉพาะ LINE ไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกที่มีการใช้งานLine

SMS คนไทยนิยมน้อยกว่ามาเลเซีย สวีเดน และนอร์เวย์

ในขณะที่บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ยังคงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในประเทศมาเลเซีย สวีเดน และนอร์เวย์ โดยร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการนี้เป็นประจำทุกวัน

ตรงกันข้ามกับไทย มีเพียงร้อยละ 31 ของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการส่งข้อความสั้นเพียงแค่วันละครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความนิยมในการใช้บริการLine หรือ Whatsapp มีมากกว่า

สวีเดนนิยมวิดีโอคอลล์ แชท

การใช้แอพพลิเคชั่นส่งข้อความเติบโตรวดเร็วที่สุดในประเทศสวีเดน รวมไปถึงการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ได้แก่ การโทรศัพท์ วิดีโอคอลล์ การแชต และการโพสต์ข้อมูลผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาด้วย

คนไทยฮิตใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือมากสุด

ผลวิจัยยังพบว่า คนไทยนิยมใช้งานโซเชียลมีเดียสูงกว่า มาเลเซีย สวีเดน และนอร์เวย์ โดยคนไทยนิยมส่งข้อความผ่านโซเชียลมีเดียทุกวัน 

นิยมส่งอีเมลทางโทรศัพท์มือถือ

นิยมโทรคุยแบบเห็นหน้า

คนไทย-มาเลเซีย นิยมสื่อสารบนมือถือ
แต่ชาวสแกนดิเนเวียดาวโหลดและใช้เน็ตมากกว่า

ผลวิจัยพบว่า ผู้นำเทรนด์ดิจิตอลชาวไทยและมาเลเซีย  นิยมใช้บริการสื่อสารบนมือถือมากกว่าผู้นำเทรนด์ดิจิตอลในประเทศแถบสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด  โดยเลือกสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแอพลิเคชั่น โซเชี่ยลมีเดีย และการโทรศัพท์

อย่างไรก็ตาม แม้ไทยและมาเลเซียจะใช้บริการออนไลน์และแอพพลิเคชั่นหลากหลายมากกว่ากลุ่มสวีเดนและนอร์เวย์ แต่กลุ่มตัวอย่างจากประเทศสวีเดนและนอร์เวย์กลับมีการดาวน์โหลดและใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างจากประเทศไทยและมาเลเซียเป็นอย่างมาก

ทั้ง 4 ประเทศ มีความต้องการร่วมกัน คือ การเข้าถึงข้อมูลประเภทวิดีโอและสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อการเข้าสังคมและความสนุกสนานบนโลกออนไลน์เป็นตัวผลักดันให้เกิดการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนมือถือ  ที่เรียกว่า การสื่อสารด้วยเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ ‘mobile Voice-over-IP (mVoIP) 

ในส่วนของแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ส่งข้อความนั้น ฟีเจอร์การสื่อสารเป็นกลุ่มและประสิทธิภาพในการทำงานของแอพลิเคชั่นเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความนิยมในการเลือกใช้บริการ”