4 กลุ่มทุน ทรู-เมเจอร์-บางกอกฟิล์ม-แมทชิ่ง ลงขันตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม เป็นชื่อค่ายหนังน้องใหม่ ที่เกิดจากการร่วมตัวของ 4 กลุ่มธุรกิจ  เพื่อผลิตภาพยนตร์ไทยป้อนทั้งตลาดไทย และต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น”ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม”

จุดแข็งจากพันธมิตรทั้ง 4 ได้แก่

รูปแบบดำเนินธุรกิจ

แผนธุรกิจ