ช่อง 3 ออกอากาศได้ จอไม่ดำ

กรณีช่อง 3 จะมีสิทธิออกอากาศผ่านระบบใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิล หลังจากครบกำหนด ในวันที่ 1 กันยายน หรือไม่นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติ ดังนี้

1. ช่อง 3 สิ้นสุดการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไปของช่องอนาล็อก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

2. แต่ช่อง 3 สามารถออกอากาศได้ต่อไป โดยสามารถอ้างสิทธิตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อก สามารถออกอากาศผ่านทางระบบการใช้งานคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ระบบดาวเทียม และเคเบิลได้

3. ในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายระบบ ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี ไม่มีความจำเป็นในการนำช่อง3 อนาล็อกไปออกอากาศ ตามประกาศ Must Carry

4. สำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายระบบดาวเทียม และเคเบิลทีวี นำโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อก ออกอากาศแล้ว กสท. จะเอาผิดหรือไม่อย่างไรนั้น กสท. จะนำเรื่องไปพิจารณาในบอร์ด กสท. อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 2 ก.ย. 2557