กสทช. ยันแจกคูปองกล่องทีวีดิจิตอล 8 ล้านครัวเรือนปีนี้

สำนักงาน กสทช. ยืนยันการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไม่ล่าช้า

ฐานข้อมูลล่าสุดจาก ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองล่าสุด ณ วันนี้ (8ก.ย.57) พบว่าไทยมีครัวเรือนอยู่ 23.8 ล้านครัวเรือน  มีเจ้าบ้านอยู่ 14.1 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่มีเจ้าบ้านและไม่มีผู้อยู่อาศัย 7.3 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนที่มีบ้านและมีแต่ผู้อยู่อาศัย (ไม่มีเจ้าบ้าน) 2.4 ล้านครัวเรือน

ดังนั้น จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ดังกล่าว จะมีการแจกคูปองไม่เกิน 14.1 ล้านครัวเรือน สำหรับการแจกคูปองโดยไปรษณีย์

โดยจะเริ่มแจกตามการขยายโครงข่าย จาก 4 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานีโครงข่ายหลักอันได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา รวมถึง 23 จังหวัดในพื้นที่ครอบคลุมของ 4 โครงข่าย และในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ จะแจกให้ครบทั้ง 45 จังหวัด

รวมแล้วภายในปีนี้ กสทช. จะแจกคูปองให้กับประชาชนตามครัวเรือนที่มีเจ้าบ้านไม่เกิน 8 ล้านครัวเรือน