ช่อง 3 ยื่นหนังสืออุทรณ์ให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. ประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหาร บริษัทบางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จำกัด เดินทางมาถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อยื่นหนังสือขอทบทวนมติบอร์ด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในวันที่ 8 ก.ย และมติบอร์ด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในวันที่ 3 ก.ย รวมทั้งขอให้มีมาตรการคุ้มครองช่อง 3 ในระหว่างที่การพิจารณายังไม่สิ้นสุด โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 17 ก.ย.นี้

โดยระหว่างนี้ให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีรอผลการประชุมของบอร์ด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปก่อน