เทสโก้ โลตัส ชูโมเดล Direct Sourcing เดินหน้าซื้อผักสดตรงจากสวน รับเทรนด์ลูกค้าใส่ใจคุณภาพ ผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรรายย่อย

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าซื้อผักสดตรงจากสวน ผ่านโมเดล “Direct Sourcing” หรือ “โครงการสรรหาตรงจากแหล่งผลิต” รับเทรนด์ลูกค้าที่ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมผลักดันมาตรฐานการเพาะปลูกปลอดภัยระดับสากล GAP และสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรรายย่อย ด้วยการวางแผนเพาะปลูกล่วงหน้า พร้อมราคาที่เป็นธรรม

คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกฎหมายการค้าและเทคนิค เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้าและคู่ค้าเป็นอย่างมาก ตามสโลแกนที่ว่า “เราใส่ใจคุณ” เราจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดซื้อผักสดตรงจากสวนที่เรียกว่า “โครงการสรรหาตรงจากแหล่งผลิต” หรือ “Direct Sourcing” ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย โดยลูกค้าจะได้สินค้าสดใหม่คุณภาพสูง ส่วนคู่ค้าคือเกษตรกรจะได้รับความมั่นคงจากการที่เทสโก้ โลตัส วางแผนการสั่งซื้อผักล่วงหน้าและกำหนดราคาที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันเทสโก้ โลตัส ยังผลักดันให้ชาวสวนเพาะปลูกด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล คือ Good Agriculture Practice (GAP)

“นอกจากนี้ การซื้อผักตรงจากแหล่งเพาะปลูก โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือผู้รวบรวมสินค้าเกษตร ทำให้เทสโก้ โลตัส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงความปลอดภัยของพืชผัก ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยในปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส ยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าอาหารสดตลอดห่วงโซ่อาหารอีกด้วย ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP จากนั้นจะสุ่มตรวจสอบอาหารสด ณ โรงคัดบรรจุ และเมื่อขนส่งมาถึงศูนย์กระจายสินค้าของเทสโก้ โลตัส ก็จะมีการสุ่มตรวจสอบอีกครั้ง จนเมื่อสินค้ามาถึงที่ร้านเทสโก้ โลตัส ก็จะมีการสุ่มตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า สินค้าของเทสโก้ โลตัส มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

นิพนธ์ฟาร์ม เป็นหนึ่งในฟาร์มผักที่เข้าร่วมโครงการ Direct Sourcing ของเทสโก้ โลตัส ด้วยคุณภาพการเพาะปลูกผักได้มาตรฐานระดับสากลอย่าง GAP และ Q นอกจากนี้ ยังผ่านการกระบวนการตรวจสอบจากเทสโก้ โลตัสจนมั่นใจว่า ผักที่ได้จากฟาร์มนี้เป็นผักปลอดสาร

คุณนิพนธ์ อัครวิไลพร เจ้าของนิพนธ์ฟาร์ม กล่าวว่า “ปัจจุบันผมส่งผักให้เทสโก้ โลตัส หลายชนิด คือ กวางตุ้ง และแตงร้าน และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาผักอื่นๆ เช่น แตงกวา มะเขือเทศเชอรี่ เพื่อวางขายในเทสโก้ โลตัส ซึ่งผักของผมทั้งหมดได้มาตรฐาน GAP ที่ต้องมีการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกตลอด ทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย การใช้ยา การเก็บผลผลิต โดยเราส่งแตงร้านวันละ 1,000 กิโลกรัม ผักกาดกวางตุ้งใบ วันละ 500 กิโลกรัม และผักกาดกวางตุ้งไต้หวัน วันละ 500 กิโลกรัม”

“เทสโก้ โลตัส ได้เข้ามาช่วยนิพนธ์ฟาร์มพัฒนาในหลายด้าน เรียกได้ว่าได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงทนทานโรค เพื่อลดการใช้สารเคมี การใช้สารชีวภาพในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว การปรับเวลาเก็บเกี่ยวให้ส่งสินค้าถึงศูนย์กระจายสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อความสดใหม่ และขนส่งด้วยรถดัดแปลงควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งนอกจากความรู้เหล่านี้แล้ว เทสโก้ โลตัส มีการสั่งซื้อล่วงหน้า ทำให้เราวางแผนเพาะปลูกได้ ไม่มีปัญหาสินค้าล้นตลาด และยังมีการตกลงราคากันแบบที่เป็นธรรม ซึ่งช่วยให้เรามีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย” คุณนิพนธ์กล่าวเสริม

ขณะที่คุณพรเพ็ญ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันผักและผลไม้ที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส กว่า 90% เราได้มาจากการรับซื้อตรงจากสวน และเรามีเป้าหมายที่จะทำให้ผักและผลไม้ไทยทั้งหมด 100% ที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากการรับซื้อตรงจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และยกระดับการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้แข็งแกร่งในวงกว้าง”

ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส ได้ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้มีความมั่นคง ด้วยการรับซื้อผลผลิตกลุ่มผักใบกว่า 2,500 ตันต่อปี เป็นมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาท โดยยอดการรับซื้อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี