โนโวเทล สุวรรณภูมิ ปลื้มยอดกำไรกระฉูด 105 ล้านบาท

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เป็นประธานในงานแถลงผลการดำเนินงานและผลประกอบการประจำปี 2557 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มียอดการเติบโตมีกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 345 เปอร์เซ็นต์ โดยมี เอ็มมานูแอล มาริออง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและธุรการ แอคคอร์ ประจำประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และฟิลิปปินส์, คริสตอฟ เรมอนด์ นิโคลัส เจฟฟรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, จิตติมาศ เกตุวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที, จารุวรรณ จันทิมาพงษ์ ที่ปรึกษา รทส., กรรัตน์ โกษาคาร ผู้จัดการ รทส. และพรรณพิมล วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้ายูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิทีร่วมงาน ณ ห้อง Crew Lounge โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต