เอคเซนเชอร์และหัวเว่ย จับมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ให้บริการสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม และโซลูชั่นคลาวด์สำหรับองค์กร

หัวเว่ยและเอคเซนเชอร์ ทำข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในการพัฒนาและทำตลาดนวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มตลาดผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Communications Service Providers- CSPs) และระบบไอซีทีองค์กร (Enterprise ICT)

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ในเบื้องต้นทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาโครงการเพื่อรองรับลูกค้าในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ รวมทั้งพิจารณาโอกาสในตลาดที่พัฒนาแล้วด้วย โดยจะต่อยอดจากผลงานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากมายที่หัวเว่ยพัฒนา ผนวกกับความเชี่ยวชาญของเอคเซนเชอร์ในการให้คำปรึกษา การวางระบบอย่างครบวงจรและให้บริการเอาท์ซอร์ส ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งรองรับลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยระบบสนับสนุนธุรกิจและการวางระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการชำระค่าบริการ ดูแลลูกค้า และฟังก์ชั่นสนับสนุนอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังจะต่อยอดใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นของเอคเซนเชอร์ในการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับทุกบริการ ผสานกับจุดเด่นของหัวเว่ยในด้านโครงสร้างไพรเวทคลาวด์ เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นไพรเวทคลาวด์ที่สามารถออกแบบได้ล่วงหน้าและทำงานได้อย่างครบวงจร สำหรับลูกค้าในทุก ๆ อุตสาหกรรม

“ในยุคดิจิทัล ไม่มีองค์กรใดสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดเพียงลำพัง องค์กรต่าง ๆ จึงต้องเปิดกว้างที่จะทำงานร่วมกัน ประสานความสามารถและทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ หัวเว่ยยึดมั่น่ในหลักการเปิดกว้าง การร่วมมือกัน การเป็นพันธมิตรแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุดสำหรับลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้อุตสาหกรรมมีระบบแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง” มร.อีริค ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามวาระของหัวเว่ย กล่าว “การร่วมมือกับเอคเซนเชอร์จะช่วยต่อยอดธุรกิจของหัวเว่ยในตลาดไอซีทีองค์กร ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หลากหลายในการรองรับลูกค้าองค์กรและธุรกิจโทรคมนาคม อาจเป็นในรูปของการพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชั่นการบริการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้”

นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ ประจำเอคเซนเชอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “ประสบการณ์ของเอคเซนเชอร์ในการให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการให้บริการที่เป็นเลิศ ผนวกกับบริการใหม่ ๆ  ที่จะต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์ของหัวเว่ย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง มีความเสี่ยงลดลง และใช้เวลาในการวางระบบน้อยลง”

อนึ่ง ข้อตกลงระหว่างกันครั้งนี้ ยังปูทางไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับธุรกิจขนส่งและระบบโซลูชั่นองค์กรได้ในอนาคตหากมีโอกาสในการพัฒนาการทำงานร่วมกัน