ซื้อ-ควบรวมกิจการ เกมรุกธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ค่ายสิงห์

ค่ายสิงห์ คอร์ปอเรชั่น เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีเป้าหมายในการแตกขยายจากธุรกิจแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจ นอน-แอลกอฮอล์  โดย “เต้ – ภูริต ภิรมย์ภักดี” ผู้กุมบังเหียน ธุรกิจนอนแอลกอฮอล์ ของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้เปิดเผยแผนธุรกิจในกลุ่มนอน-แอลกอฮอล์ในปีหน้าว่าต้อง Aggressive มากกว่าเดิม ใช้กลยุทธ์ซื้อและควบรวมกิจการเพื่อเป็น “ทางลัด” ในการขยายธุรกิจให้มากขึ้น รวมไปถึงมีการศึกษาตลาด “ค้าปลีก” เพื่อให้สิงห์มีสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งเล็ง “เทสโก้โลตัส” เป็นอีกหนึ่งกิจการที่น่าสนใจในการเข้าซื้อ