“เมเจอร์” เปิดโรงหนัง 5 ปี 1,000 โรง

แม้พฤติกรรมการดูภาพยนตร์ของคนไทยจะสูงขึ้นตามไลฟ์สไตล์คนเมืองก็ตาม แต่เมื่อเทียบอัตราการดูภาพยนตร์ของคนไทยต่อคนต่อปีแล้วมีเพียง 1 เรื่องเท่านั้น และโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยยังมีอยู่แค่ 800 โรง

นี่คือ โอกาสทางธุรกิจ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)มองว่า ธุรกิจโรงภาพยตร์ยังเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ทั้งห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นทำเลหลักของเมเจอร์ต่อจากนี้ และเป็นที่มาของการประกาศยุทธศาสตร์ ขยายโรงภาพยนตร์ให้ครบ 1,000 โรง ภายใน 5 ปีข้างหน้า เน้นพื้นที่ต่างจังหวัด และในการปักธง และเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างออกไป

สอดรับกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ในเครือ 4 บริษัท ที่วางแผนผลิตหนังไทยป้อนเข้าโรงหนังได้ปีละ 12-15 เรื่อง รองรับตลาดต่างจังหวัดที่นิยมหนังไทยมากกว่าคนในเมือง