ประกาศผลนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ผู้ชนะในโครงการ B.A.D Young Blood Competition 2014

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors’ Association – B.A.D) ประกาศผลนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ผู้ชนะในโครงการ B.A.D Young Blood Competition 2014 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Young Lions Competition 2015 ในสาขาภาพยนตร์ (Film Competition) ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส คือ นางสาวมัทนา แซ่เตี่ยว และนายอานนท์ กันทะวัง ส่วนในสาขาดิจิตอล (Digital Competition) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Young Spikes Competition 2015 คือ นายเกริกเกียรติ ฉันทกิจนุกูล และนายพุฒิกร แสนอะหมัด โดยกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Too Young Too Lose” ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจากซัมซุง (Samsung) และของรางวัลโดยดีแทค (DTAC) กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแฮเว่น รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. นายชวัล สินธุสิงห์                    ผู้เข้ารอบในสาขา Film Competition จาก Spa-Hakuhodo

2. นายสาธิต จันทร์ทวีวัฒน์            นายกสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก

3. นางสาวอุไรพรรณ ตระกูลรุ่งโรจน์     ผู้เข้ารอบในสาขา Film Competition จาก Spa-Hakuhodo

4. Mr.Kentaro Kimura                   Co-CEO & Executive Creative  Director, Hakuhodo Kettle Inc.

5. นางสาวมัทนา แซ่เตี่ยว                  ผู้ชนะเลิศในสาขา Film Competition จาก nudeJEH

6. Mr.Anthony Chelvanathan       Group Creative Director, Leo Burnette Toronto

7. นายสรรพาทิตย์ ทวีเจริญ                Executive Creative Director, The Leo Burnette Group (Thailand)

8. นายอานนท์ กันทะวัง                     ผู้ชนะเลิศในสาขา Film Competition จาก nudeJEH

9. นายเติมสิริ พรศรีเจริญกุล               ผู้เข้ารอบในสาขา Digital Competition จาก The Leo Burnette Group (Thailand)

10.  นางสาวมีนธิรา วชิรเดชกุล           ผู้เข้ารอบในสาขา Digital Competition จาก The Leo Burnette Group (Thailand)

11. นายเกริกเกียรติ ฉันทกิจนุกูล         ผู้ชนะเลิศในสาขา Digital Competition จาก The Leo Burnette Group (Thailand)

12.  นายพุฒิกร แสนอะหมัด               ผู้ชนะเลิศในสาขา Digital Competition จาก The Leo Burnette Group (Thailand)