ดิจิตอลแบงกิ้งกสิกรไทยรับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

นางขวัญเนตร รัตนพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ เวอร์ชั่นล่าสุด จาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) เพื่อรับรองระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลมาตรฐานระดับโลก ของบริการดิจิตอลแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทย 3 กลุ่มสำคัญ ได้แก่  บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (K-Mobile Banking PLUS) บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking) และระบบรับชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (K-Payment Gateway) โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารไทยรายแรกที่ได้รับมาตรฐานใหม่นี้ ลูกค้าจึงมั่นใจว่าสามารถทำธุรกรรมการเงินภายใต้ความปลอดภัยมาตรฐานสากลได้ตลอด 24 ชม. โดยมี นายอุดมเดช คงทวีเลิศ ประธานบริหาร บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้