18 อาชีพสุดฮอต แห่งปี 2015

มาดูกันว่า เทรนอาชีพฮอตของโลก ในปี 2015 ที่บริษัท CareerBuilder ได้ร่วมมือกับ Economic Modeling Specialists Intl. สำรวจและรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของอาชีพมาแรงในปี 2015 จนได้ออกมาเป็น 18 อาชีพฮอตและร้อนแรงที่สุด ในปี 2015 โดยแบ่งเป็นงานที่จะต้องมีใบปริญญารับรอง ต้องผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 10 อาชีพ และงานที่ไม่ต้องมีใบปริญญาอีก 8 อาชีพ      

การสำรวจ วัดจากอุปสงค์และอุปทาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, อัตราการเจิรญเติบโต, การจ้างงานทั้งหมดในปี 2014, ค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นชั่วโมง และที่สำคัญที่สุดคือ “ผลต่างระหว่างความต้องการของบริษัทต่างๆ ที่ลงประกาศรับสมัครงาน กับอัตราการจ้างงานจริงในแต่ละเดือน” นั่นคือจำนวนอัตรางานที่กำลังต้องการและขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

10 อาชีพที่ต้องมีใบปริญญารับรอง ที่ฮอตที่สุดในปี 2015
     
อันดับ 1 : บริหารการตลาด (Marketing executive)

บริหารการตลาด อาชีพฮอตอันดับหนึ่ง ในปี 2015 ที่มีช่องว่างระหว่างตำแหน่งงานที่ต้องการ และอัตราที่ลงประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนสูงที่สุดถึง 22,996 อัตรา คือ ในแต่ละเดือนจะมีการลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งบริหารการตลาด 34,613 ตำแหน่ง แต่มีการจ้างงานจริงในแต่ละเดือนเพียง 11,617 ตำแหน่งเท่านั้น และยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10 เปอร์เซนต์ รายได้เฉลี่ยคิดเป็นต่อชั่วโมงแล้วจะอยู่ที่ $57.42 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณชั่วโมงละ1,889 บาท สรุปผลอัตราการจ้างงานสำหรับผู้บริหารการตลาดในปี 2014 คือ 191,872 คน

อันดับ 2 : นักพัฒนาซอฟต์แวร์, คนเขียนโปรแกรม (Software Developer, Applications)

อาชีพอันดับ 2 ที่มีความต้องการสูงรองลงมาจากผู้บริหารการตลาด คือ “นักพัฒนาซอฟต์แวร์” มีตำแหน่งว่างที่ลงประกาศรับสมัครงาน 52,700 ตำแหน่ง และรับทำงานจริงในแต่ละเดือนเพียง 31,616 ตำแหน่ง ทำให้ยังมีตำแหน่งว่างอยู่สูงถึง 21,084 ตำแหน่ง รวมอัตราการจ้างงานทั้งหมดในปี 2014 สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จะอยู่ที่ 684,614 คน และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 15 เปอร์เซนต์ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง $44.66 ประมาณ 1,469 บาท

อันดับ 3 : พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (Registered Nurse)

พยาบาลวิชาชีพเป็นอาชีพที่มีความต้องการ และตำแหน่งการจ้างงานสูงที่สุดใน 10 อาชีพ โดยอัตราการจ้างงานทั้งหมดในปี 2014 สูงถึง 2,729,647 คน และมีความต้องการในการประกาศรับสมัครงานของพยาบาลวิชาชีพต่อเดือนคิดเป็น 122,922 อัตรา และรับจริงในแต่ละเดือนเพียง 103,804 อัตราเท่านั้น ทำให้ความขาดแคลนในสายอาชีพนี้อยู่ในอันดับที่ 3 ผลต่างคือ 19,118 อัตรา แต่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 ค่อนข้างต่ำคือ 5 เปอร์เซนต์เท่านั้น อัตราค่าจ้างเฉลี่ยอยูที่ $32.51 หรือประมาณ 1,069 บาท ต่อชั่วโมง
     
อันดับที่ 4 : วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer)

สำหรับวิศวกรอุตสาหการ ในปี 2015 นี้ ติดอันดับเป็นอาชีพสุดฮอตอยู่ในอันดับที่ 4 มีการลงประกาศรับสมัครงานต่อเดือนประมาณ 26,031 อัตรา แต่รับจริงเพียง 7,880 อัตรา ทำให้เกิดการขาดแคลนวิศวกรอุตสาหการสูงถึง 18,151 อัตรา แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสูงกว่าพยาบาลอาชีพ (อันดับ 3) เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ $38.96 หรือประมาณ 1,282 บาท ต่อชั่วโมง และมีอัตราการเติบโตในปี 2010-2014 ที่สูงกว่าคือ 9 เปอร์เซนต์ รวมอัตราการจ้างงานของวิศกรอุตสาหการทั้งหมดในปี 2014 คือ 235,817 คน
อันดับที่ 5 : ผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and Computer System Administrator)

อันดับที่ 5 : ผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (Network and Computer System Administrator)

ไม่ว่าจะกี่ปีแต่งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ไอที ก็ยังคงเป็นที่นิยมและต้องการในทุกบริษัท สถาบัน และองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ โดยในปี 2015 งานดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ มีอัตราการเจริญเติบโตในช่วงปี 2010-2014 อยู่ที่ 7 เปอร์เซนต์ ถ้าวัดจากอัตราจ้างในการลงประกาศรับสมัครงานอยู่ที่ประมาณ 35,788 อัตรา และรับจริงต่อเดือนเพียง 18,734 อัตราเท่านั้น รวมอัตราจ้างงานจริงทั้งหมดในปี 2014 คือ 378,638 คน และคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ $35.84 หรือประมาณ 1,181 บาท
     
อันดับที่ 6 : นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web developer)

อีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญสำหรับโลกในยุคดิจิทัลนี้ นั่นก็คือ นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ Web developer ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน ค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ สำหรับการประมวลผลเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เป็นอาชีพที่มีการเติบโตสูงที่สุดในปี 2010-2014 คือ 17 เปอร์เซ็นต์ อัตราค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมงแล้วตกอยู่ที่ประมาณ $28.02 หรือประมาณ 923 บาท อัตราการจ้างงานในแต่ละเดือนอยู่ที่ 30,108 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริงเพียง 14,616 อัตรา
     
อันดับที่ 7 : การแพทย์และผู้จัดการบริการสุขภาพ (Medical and health services manager)

อันดับ 7 เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพราะปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น นอกจากการไปหาหมอยามเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ที่สำคัญผู้จัดการบริการสุขภาพมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงค่อนข้างสูง คือ $43.61 หรือประมาณ 1,437 บาท อัตราการเจริญเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ การจ้างงานทั้งหมดในปี 2014 ประมาณ 317,314 คน
     
อันดับที่ 8 : นักกายภาพบำบัด (Physical therapist)

วิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ช่วยในการบำบัดดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ยังคงเป็นอาชีพฮอตติดอันดับ Top 10 ในปี 2015 นี้ โดยมีการลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดในแต่ละเดือนสูงถึง 24,425 อัตรา แต่จ้างงานจริงได้เพียง 10,880 อัตรา นอกจากนี้ยังมีอัตราการเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นชั่วโมง $38.63 ประมาณ 1,273 บาท
     
อันดับที่ 9 : อรรถบำบัด (Speech-language pathologist)

ถ้ากล่าวถึงอาชีพ “อรรถบำบัด” หลายคนคงไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่ แต่ถ้าบอกว่า “นักแก้ไขการพูด” ก็ยังพอนึกภาพออก เป็นผู้ที่ทำการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ อีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการค่อนข้างสูงในปี 2015 นี้ หากดูจากผลการวิจัยและสถิติการประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนแล้ว นักแก้ไขการพูด มีอัตราการจ้างงานอยู่ที่ 15,113 อัตรา และจ้างงานจริงเพียง 7,112 อัตราในแต่ละเดือนเท่านั้น อัตราค่าจ้างคิดเป็นชั่วโมงจะอยู่ที่ $34 หรือประมาณ 1,120 บาท
     
อันดับ 10 : ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales manager)

อาชีพสุดฮอตในปี 2015 อันดับ 10 แต่เป็นอาชีพที่มีอัตราค้าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงสูงที่สุดใน 10 อันดับแรก นั่นคือ “ผู้จัดการฝ่ายขาย” มีค่าจ้างสูงถึง $51.98 ประมาณ 1,712 บาท ต่อชั่วโมง ตำแหน่งที่ลงประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนอยู่ที่ 28,589 อัตรา และอัตราการจ้างงานจริง 22,280 อัตรา ทำให้มีช่องว่างอยู่ที่ 6,309 อัตรา สรุปรวมอัตราจ้างทั้งหมดในปี 2014 คือ 376,238 คน และเป็นอาชีพที่มีอัตราการเติบโตเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2010-2014

8 อาชีพฮอต แบบไม่ต้องมีใบปริญญาปี 2015

อันดับ 1 : คนขับรถบรรทุก, รถพ่วง และรถแทรกเตอร์ (Truck driver,heavy and tractor-trailer)

อันดับ 1 อาชีพที่ฮอตที่สุดในปี 2015 แบบไม่ต้องมีใบปริญญาตกเป็นของ “อาชีพคนขับรถบรรทุก รถพ่วง และรถแทรกเตอร์” เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง และถือว่ากำลังขาดแคลนแรงงานในส่วนนี้อยู่มากที่สุด โดยเทียบจากการลงประกาศรับสมัครงานต่อเดือนที่สูงถึง 242,400 อัตรา และมีการจ้างงานจริงเพียง 131,902 อัตราเท่านั้น ช่องว่างของตำแหน่งงานสูงสุดถึง 110,498 อัตรา โดยรวมแล้วจ้างงานทั้งสิ้นในปี 2014 เป็นจำนวน 1,838,993 คน ด้วยสภาพที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว คนขับรถบรรทุกจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูงมาก อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่ $18.37 หรือประมาณ 605 บาท

อันดับที่ 2 : คนจัดแสดงสินค้า (Merchandise displayer and window trimmer)

เป็นผู้ที่คอยวางแผนการจัดการ การแสดงสินค้า ในพื้นที่ของร้านค้า หรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างที่เราเห็นดิสเพลย์ตามห้าง เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาชมสินค้าภายในร้านนั่นเอง อีกหนึ่งอาชีพมาแรงในปี 2015 และกำลังขาดแคลนแรงงานในส่วนนี้ ที่สำคัญไม่ต้องมีใบปริญญาก็สามารถทำได้ จากผลการประเมินการประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนสูงถึง 20,808 อัตรา และการจ้างงานจริงมีเพียง 6,126 อัตราเท่านั้น ผลต่างจึงค่อนข้างสูงถึง 14,682 อัตรา มาเป็นอันดับที่ 2 และมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ ค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่ $13.11 ประมาณ 432 บาท
     
อันดับที่ 3 : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (Orderly)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในที่นี่จะหมายถึง บุคคลที่ไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย มีอัตราการเติบโตในปี 2010-2014 เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นอาชีพที่มีการเติบโตต่ำที่สุดใน 18 อาชีพ แต่ก็ยังเป็นอาชีพมาแรงที่ไม่ต้องการใบปริญญา อยู่ในอันดับที่ 3 เพราะมีความต้องการสูง ลงประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือน 7,287 อัตรา จ้างงานจริง 2,079 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งอยู่ที่ 5,208 อัตรา รวมผลการจ้างงานจริงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปี 2014 ทั้งสิ้น 56,944 คน อัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงคิดเป็น $11.66 ประมาณ 384 บาท
     
อันดับที่ 4 : ตัวแทนฝ่ายขาย (Sales Representatives, wholesale and manufacturing)

พนักงานฝ่ายขายสำหรับการค้าส่งหรือโรงงาน ทำหน้าที่แนะนำสินค้าใหม่ให้กับตลาด มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี ไม่ต้องจบปริญญาตรี แต่ก็เป็นงานที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี คิดรายได้เฉลี่ยเป็นชั่วโมงแล้วจะอยู่ที่ $35.59 หรือประมาณ 1,175 บาท อัตราเติบโตในปี 2010-2014 จะอยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ สำหรับตำแหน่งตัวแทนฝ่ายขายในปี 2015 นี้ มีความต้องการเป็นอย่างมาก หากดูจากตำแหน่งในการลงประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือนจะอยู่ที่ 18,547 อัตรา แต่จ้างงานจริงเพียง 14,802 อัตรา ช่องว่าตำแหน่งว่างจะอยู่ที่ 3,745 อัตราต่อเดือน รวมอัตราจ้างงานจริงทั้งหมดในปี 2014 อยู่ที่ประมาณ 385,789 คน
     
อันดับที่ 5 : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing manager)

หน้าที่หลักคือจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานกับฝ่ายการตลาด ติดต่อกับบริษัทต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ถือเป็นอาชีพฮอตที่มาแรงในปี 2015 นี้ และที่สำคัญเป็นงานที่สร้างรายได้ให้สูงสุดใน 8 อาชีพที่ติดอันดับมาในปีนี้ โดยคิดค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วจะอยู่ที่ $49.86 หรือประมาณ 1,646 บาท อัตราการเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่มีจำนวนการลงรับสมัครงานในแต่ละเดือนค่อนข้างน้อยคือ 5,286 อัตรา จ้างงานได้จริงเพียง 2,534 อัตราต่อเดือน สรุปผลการจ้างงานทั้งหมดในปี 2014 เพียง 72,351 คน
     
อันดับที่ 6 : เวชระเบียน (Medical records and health information technician)

ผู้ที่คอยบันทึกรวบรวมเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท เรื่องราวประวัติของผู้ป่วย ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติสุขภาพต่างๆ และการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆ เป็นต้น แม้จะเป็นงานที่ไม่ต้องมีใบปริญญารับรองแต่ก็ต้องทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกัน มีอัตราค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นชั่วโมงอยู่ที่ $16.81 ประมาณ 555 บาท และอัตราการเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ลงประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือน 9,224 อัตรา จ้างงานจริง 7,332 อัตรา ต่อเดือน
     
อันดับที่ 7 : พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telemarketer)

หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “การตลาดทางโทรศัพท์” เป็นอีกหนึ่งงานขายที่ไม่ต้องอาศัยใบปริญญา เพียงแค่มีศิลปะการพูด เสนอขายสินค้า บริการ หรือให้คำแนะนำปรึกษา กับลูกค้าในพื้นที่ที่ ไกลออกไปได้โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ทำให้อาชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ มีอัตราที่เปิดรับสมัครในแต่ละเดือนอยู่ที่ประมาณ 23,733 อัตรา จ้างงานจริง 22,224 อัตรา ค่าจ้างเฉลี่ยคิดเป็นชั่วโมง $11.03 หรือประมาณ 364 บาท อัตราการเติบโตในปี 2010-2014 อยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลรวมการจ้างงานในตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท์ทั้งหมดในปี 2014 ประมาณ 250,429 คน
     
อันดับที่ 8 : พนักงานสาธิตและแนะนำสินค้า (Demonstrator and product promoter)

อย่างที่เราเคยเห็นพนักงานที่มาคอยสาธิตแนะนำสินค้า ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ สำหรับอาชีพนี้ไม่จำเป็นต้องจบปริญญา แต่ยังเป็นที่ต้องการของบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ เพราะเป็นหนึ่งในแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าให้ลูกค้ารู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อัตราค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมงจะอยู่ที่ $12.26 หรือ 404 บาทต่อชั่วโมง มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2010-2014 ความต้องการของบริษัทต่างๆ ในการลงประกาศรับสมัครงานอยู่ที่ 12,742 อัตรา ต่อเดือน การจ้างงานจริง 11,308 อัตรา สรุปรวมอัตราการจ้างงานในตำแหน่งพนักงานสาธิตและแนะนำสินค้าในปี 2014 อยู่ที่ 96,096 คน

ที่มา : Manager.co.th
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000001791
ภาพประกอบจาก : Internet