การตลาด Sport Marketing ตามกระแส หรือ สร้าง Brand?

เรื่อง ดร.ธเนศ ศิริกิจ

ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า Sport Marketing กลายเป็นกระแสต่อเนื่องในการตลาด เพราะ Sport Marketing เป็นกระแสที่สามารถเชื่อมโยงกับการมีส่วนสนับสนุนหรือ Sponsorship เป็นอุปถัมภ์ ซึ่งภาพลักษณ์หรือ Image จะออกมาสู่สายตาประชาชนได้ดี


   
ซึ่งในปีต่อไปนั้น Sport Marketing เป็นอีกสิ่งที่ทำให้การสร้าง Branding ได้ดี เพราะ  “Brand เกิดจากความน่าเชื่อถือ  เกิดจากประสบการณ์”  เพราะถ้าผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือใน Brand ต่อให้ประชาสัมพันธ์ก็ไม่มีประโยชน์  เพราะอย่าลืมการเห็นภาพลักษณ์ใน Brand จะสร้างชื่อเสียงมากกว่าชื่อเสีย


 
มีคำที่ใช้ในการตลาดคือ “Brand Engagement” คือให้ผู้บริโภคเกิดความผูกพันใน Brand รู้สึกว่าตราสินค้านี้ใกล้ชิด และผูกพันตลอด แม้บางครั้งไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องยอดขาย แต่ความผูกพันใน Brand จะเชื่อมโยงให้เกิด Brand ในใจหรือ “Top of Mind Brand” ง่ายขึ้น

การที่ทีมฟุตบอลไทยได้สร้างกระแสและสร้างความสุขให้คนไทย  แน่นอน  “อย่าเรียกว่าตามกระแส แต่เป็น Opportunity หรือโอกาสมากกว่า”  ที่ธุรกิจสามารถทำการตลาดได้ไม่พอ สร้างความรู้สึกที่ดีต่อ Brand ของคุณได้ดี  เพราะเวลา Brand ท่านอยู่ในสนามแข่งขัน  อยู่ในเสื้อนักกีฬา  เป็น Sponsor  ใน Event กีฬาต่างๆนั้น ส่วนหนึ่งภาพลักษณ์หรือ Image สินค้าจะดูดีขึ้นเลย จะเป็นการ Co-Branding หรือผู้สนับสนุนร่วม หรือสนับสนุนหลักก็ตามที แต่อาจารย์มองว่า “เนี่ยแหละคือโอกาสธุรกิจ”

คงเป็นแนวคิดแบบกระชับไว้ติดตามกลยุทธ์ต่อไป  อยากให้เชียร์กีฬาไทยมากๆเพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ  สำหรับคนไทย แต่ อย่าลืมนักตบสาวไทยด้วยนะ

                
ดร.ธเนศ ศิริกิจ : ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด /อาจารย์ ในระดับปริญญาโท หลายสถาบัน , นักวิชาการ และวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน
Email :  s_thaneth @yahoo.com