อัลไลด์ เทเลซิส เผยแนวโน้มอุตสาหกรรมไอทีในปี 2558

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นสวิตช์สำหรับไอพี/อีเทอร์เน็ต (IP/Ethernet) ที่มีความปลอดภัยและเป็นผู้นำด้านการปรับใช้และจัดเตรียมโครงข่ายพื้นฐานและเครือข่ายไอพี  ทริเปิล เพลย์  เปิดเผยข้อมูลสำหรับการคาดการณ์และการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอทีประจำปี 2558 โดยมีหัวข้อสรุปแนวโน้มที่สำคัญ ได้แก่ ระบบไร้สาย โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ การบริหารจัดการแบบครบวงจร การรักษาความปลอดภัย อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และ เอสดีเอ็นในองค์กร

ระบบไร้สาย – อัตราการนำอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ามาใช้งานภายในองค์กรกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งหมายความว่าการเชื่อมต่อไร้สายจะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และจะยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปของมาตรฐาน 802.11ac จะสนับสนุนให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นทำให้แน่ใจได้ว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโครงสร้างเครือข่ายองค์กรแบบรวมศูนย์ โดยผู้ใช้จะมีความต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์ของตนในลักษณะเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น

การขยายตัวของระบบเครือข่ายไร้สายดังกล่าวจะผลักดันให้เกิดความต้องการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการแบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้

โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์ – การผสานรวมบริการต่างๆ จำนวนมากบนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างระบบมีสายและไร้สายจะก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ด้านการจัดการอาคารสถานที่และผู้ใช้งานเครือข่าย โครงสร้างเครือข่ายแบบรวมศูนย์จะช่วยให้องค์กรสามารถวางระบบเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความอัจฉริยะให้กับระบบของตนเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยจะถูกนำใช้งานร่วมด้วยเพื่อรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารจัดการแบบครบวงจร – ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของอุปกรณ์จำนวนมากในระบบเครือข่ายจะกระตุ้นให้ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มองหาระบบการบริหารจัดการที่มีขีดความสามารถครอบคลุมเพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)ไอซีที ระบบการจัดการบนคลาวด์จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขายการบริหารจัดการในรูปแบบบริการ (Management as a Service: MaaS)โดยองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME และ SMB) จะพิจารณาสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเข้ามาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของตน

การรักษาความปลอดภัย – ด้วยนโยบายการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและจำนวนภัยคุกคามต่างๆ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านเทคโนโลยีป้องกันเครือข่ายที่ทันสมัยและใหม่กว่าเดิม แนวโน้มของการโจมตีระบบที่เพิ่มมากขึ้น (ภัยคุกคามขั้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี2557) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร ทำให้แน่ใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัยจะกลายเป็นสิ่งที่มีลำดับความสำคัญสูงสำหรับฝ่ายบริหาร  เช่นเดียวกับเทคโนโลยี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ไฟร์วอลล์(NGFW) ที่ผสานรวมขีดความสามารถด้านการควบคุมแอพพลิเคชันต่างๆ ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในตลาดการรักษาความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things (IoT) – แนวโน้มของIoT ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ ระบบควบคุม หรือระบบอัจฉริยะ กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ IPv6 ก็จะได้รับการนำมาใช้ในวงกว้าง ซึ่งนั่นจะผลักดันให้เกิดความต้องการในเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการเพื่อจัดการกับโหนดต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ทั้งนี้ IoTสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้ทุกคน ครอบคลุมตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงสำนักงานระดับท้องถิ่น และด้วยมูลค่าของข้อมูลและความรู้ที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเห็นผู้เล่นใหม่ๆ เดินหน้าเข้าสู่ตลาด รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2558 ด้วย

เอสดีเอ็น ในองค์กร – ความยืดหยุ่นของการใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ต่างๆ ของผู้ใช้ กำลังกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับฝ่ายไอทีขององค์กร เนื่องจากแนวคิด บีวายโอดี (การนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้ในองค์กร) กำลังแพร่หลายอย่างมากในขณะนี้ และได้ผลักดันให้เกิดความต้องการด้านการใช้งานระบบสื่อสารขององค์กรในลักษณะที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น องค์กรที่ต้องการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวจะเริ่มมองหาเอสดีเอ็นเข้ามาปรับใช้ในองค์กร จะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิภาพที่ได้จากจากการผสานรวมระหว่างกฎธุรกิจ ข้อมูลผู้ใช้ และโครงสร้างเครือข่าย ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ดูแลเครือข่ายและผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน

นายเซอิชิโร ซาโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเครือข่ายระดับโลก เรามองเห็นกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเทคโนโลยีมานานหลายทศวรรษแล้ว” ซาโตยังคงกล่าวอีกว่า “การเชื่อมโยงโลกของเราเข้าด้วยกันกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งนั่นส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้คนสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนในอดีต”