Thaitrade.com ลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพฯ และดีเอชแอลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพอีคอมเมิร์ซครบวงจร สร้างกำไร ขยายตลาดให้ SME มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

จากความสำเร็จของ Thaitrade.com อีมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งของไทย บริหารงานโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า 200,000 รายการ และมีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ เข้าชมสินค้ามากกว่า 2,150,000 ราย จากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก สร้างมูลค่าการค้ามาแล้วกว่า 7,500 ล้านบาท ด้วยบริการภาครัฐที่มีความก้าวหน้าในแนวคิดการบริหารงานเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการที่โดดเด่น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั่วโลก ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง Thaitrade.com จึงจับมือกับองค์กรพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะร่วมกันพัฒนาบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร รายละเอียดดังนี้

1. การจัดทำ “บันทึกข้อตกลงด้านการให้บริการชำระเงินในโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ Thaitrade.com ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)”

ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เว็บไซต์ Thaitrade.com จะเป็นระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ที่สมบูรณ์แบบ โดยสามารถรองรับการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ และบริการชำระเงินอื่นๆ ของธนาคารระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อจากทั่วโลกได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย โดยสมาชิกผู้ขายบนThaitrade.com จะได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยบริการ e-Commerce Payment ที่มีเครื่องมือการใช้งานที่ครบครัน ใช้งานง่าย และปลอดภัย ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ธนาคารกรุงเทพฯ ในฐานะสถาบันการเงินแห่งแรกที่เป็นพันธมิตรของโครงการ Thaitrade.com ได้เข้าร่วมสนับสนุนให้ Thaitrade.com เข้าสู่การเป็นเครื่องมือทางการค้าในยุค Digital Economy อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้พัฒนาระบบรับชำระเงินออนไลน์ (e-Commerce Payment) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Thaitrade.comเพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระเงินผ่านวิธีการอันหลากหลายแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และปลอดภัย”

นายสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของThaitrade.com อย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศ จำนวน 29 แห่ง ใน 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก และธนาคารพันธมิตรอีกกว่า 1,100 แห่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจและคู่ค้าได้อย่างครอบคลุม

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว สมาชิกผู้ขายบน Thaitrade.com จะได้รับส่วนลดร้อยละ30 จากบริษัท ดีเอชแอลฯ สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบเร่งด่วนระหว่างประเทศที่ทำการลงทะเบียนขนส่งสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเว็บไซต์www.mydhl.dhl.com และชำระเงินค่าขนส่งผ่านบัตรเครดิต รวมทั้งจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวงโลจิสติกส์  รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ส่งออกควรทราบในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ และการแจ้งเตือนถึงกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศ (Trade Alerts)

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบศุลกากรถือเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยในการติดต่อค้าขายระดับสากล ดีเอชแอลฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ศุลกากรของประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าที่พร้อมให้บริการทางออนไลน์ที่ครบครัน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสมาชิกของ thaitrade.com ในการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำและเสนอกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและคู่ค้าในตลาดการค้าระดับโลกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของไทย”

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ Thaitrade.com อีมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งของไทย ได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการพัฒนาเครื่องมืออีคอมเมิร์ซใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการค้าให้สินค้าไทยสามารถออกสู่ตลาดโลกในยุค Digital Economy อีกทั้งสามารถช่วยสร้างผลกำไรกลับสู่ผู้ประกอบการไทยและประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อธุรกิจไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความมั่นคงสูงหรือแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญกับผู้ซื้อทั่วโลก และสามารถตอบสนองพฤติกรรมการค้าออนไลน์ของผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่สมบูรณ์แบบ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล”

“ดิฉันมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริการที่สมบูรณ์แบบ ครบวงจร และการเพิ่มศักยภาพต่าง ๆ ในยุค DigitalEconomy ของ Thaitrade.com และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาบริการที่ยั่งยืน สามารถเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างสูงสุด และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น นำมาซึ่งความสุขของประชาชนและประเทศไทยต่อไป”