เมญ่า มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557 เผยเคล็ดลับ “การศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ประสบความสำเร็จบนเวทีโลก”

เมญ่า-นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้ารับปริญญาบัตรจาก รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษภายในห้องอาหารลอร่า สถานที่ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโรงแรมนานาชาติ โดยมีเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น เมญ่าได้แบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จและความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งได้มาจากการศึกษาและการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสากลที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ช่วยให้เธอมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะในด้านการคิดและการแก้ปัญหาที่มีความเป็นสากล ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ รุ่งแก้ว เกตุแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และอาจารย์ภคมณฑ์ สาสะตานันท์ อาจารย์และหัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โปรแกรมสองภาษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของเมญ่าในขณะศึกษาที่มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดยึดมั่นในการพัฒนาทักษะให้แก่บัณฑิตทุกคน ผ่านการเรียนรู้ที่มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และความเป็นสากล ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จาก 14 ประเทศทั่วโลก และนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 80 ประเทศ พร้อมด้วยพันธมิตรบริษัทเอกชนชั้นนำ และนวัตกรรมหลักสูตรทางการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของบัณฑิตทุกคน

เมญ่า หนึ่งในผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนนักศึกษาและเยาวชนรุ่นใหม่ เปิดเผยว่าการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับเพื่อน และการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ต่างชาติ คือกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เธอในการเข้าประกวดมิสเวิลด์ 2557 และเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะเอื้อให้เธอก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ และประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้ในอนาคต เมญ่ากล่าวว่า “เมญ่าขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมพร้อมของเมญ่าก่อนเดินทางไปประกวดมิสเวิลด์ 2014 รวมไปถึงการพัฒนาทักษะซึ่งเมญ่าจำเป็นต้องใช้หลังจากสำเร็จการศึกษา เมญ่ารู้สึกยินดีมากที่ได้แบ่งปันเรื่องราวของเมญ่าเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้เพื่อนๆ นักศึกษาหันมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านการเรียน เมญ่าขอขอบคุณทุกๆ เสียงชื่นชมและความคิดเห็นต่างๆ โดยเฉพาะจากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและแฟนคลับ ที่บอกว่าเมญ่าคือแรงบันดาลใจของพวกเขาในการมุ่งสู่เป้าหมายและไล่ตามความฝันอย่างไม่ย่อท้อ”  

ประสบการณ์การพัฒนาขีดความสามารถของเมญ่าเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นับตั้งแต่เมญ่าตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ซึ่งเมญ่าเผยว่า “เมญ่าเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเพราะตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในอดีตนั้น เมญ่าพูดอังกฤษแทบไม่ได้เลยและกลัวการพูดคุยกับชาวต่างชาติมาก เมญ่าจึงท้าทายตัวเองและเลือกเรียนในหลักสูตรนานาชาติที่แสตมฟอร์ด เพราะรู้ดีว่าจะช่วยผลักดันตนเองให้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ โดยการเรียนรู้ที่นี่ยังไม่ได้แต่เพียงทักษะภาษาอังกฤษ แต่ยังได้ทักษะในวิธีการคิดที่มีความเป็นสากล”

“เคล็ดลับความสำเร็จของเมญ่าคือ ‘ความมั่นใจ’ ค่ะ เพราะเป็นกุญแจที่เปิดสู่โอกาสต่างๆ ในชีวิตของเรา ระบบการศึกษาของแสตมฟอร์ดช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในหลายๆ ด้าน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการสื่อสารของเรา และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้เรามีความกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆ และคณาจารย์ต่างชาติ เหล่านี้คือการปูทางสู่การสร้างความมั่นใจและรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราด้วย สะท้อนออกมาในบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจ ถ้าเราเชื่อมั่นในตนเองว่าเราทำได้ เราย่อมทำทุกอย่างสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ” เมญ่า-นนธวรรณ ทองเหล็ง มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2557 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าว

สืบเนื่องจากความทุ่มเทอุตสาหะในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดบนเวทีระดับโลก ทำให้เมญ่าได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษจากคุณพัสนัย ดอยล์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยคุณพัสนัยได้กล่าวชื่นชมความอุตสาหะอันโดดเด่นของเมญ่าว่า “เราปรารถนาให้บัณฑิตทุกคนได้ทำงานที่เหมาะสมหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการปูทางสู่ความสำเร็จในสายอาชีพต่อไป ความสำเร็จของเมญ่าบนเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์และการได้แสดงทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมและความสามารถบนเวทีระดับโลกในการประกวดมิสเวิลด์ 2014 ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถือเป็นการแสดงให้เห็นว่า แสตมฟอร์ดให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการปฏิบัติงานระดับมืออาชีพแก่นักศึกษาทุกคน เนื่องจากสิ่งนี้มีความสำคัญมากในการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาไปตลอดชีวิต รวมไปถึงการยกระดับการทำงาน ซึ่งจะทำให้บัณฑิตของแสตมฟอร์ดทุกคนมีโอกาสมากกว่าในตลาดงานและมีรายได้สูงอย่างน่าพอใจหลังสำเร็จการศึกษา”   

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 02-769-4000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.stamford.edu หรือ https://www.facebook.com/stamfordthailand