มกราคมเดือนเดียว คนเที่ยวญีปุ่น 1.2 ล้านคน

สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นว่า ในเดือนมกราคมปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเพิ่มสูงถึง 1,218,400 คน ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว โดยนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้มีจำนวนมากที่สุดที่ 358,100 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากจีน มีจำนวน 226,300 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ส่วนนักท่องเที่ยวจากไต้หวันมีจำนวน 217,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขณะที่คนไทยรั้งตำแหน่งที่ 6 โดยในเดือนมกราคม มีคนไทยเดินทางไปเยือนแดนอาทิตย์อุทัย 44,800 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.9
 
NHK ยังนำเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคุณทะเกะชิ โอะกะโนะ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยไดวะ ระบุว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการเดินทางของชาวต่างชาติมายังแดนซากุระ คือค่าเงินเยนที่อ่อนลง ขณะที่การรณรงค์ส่งเสริมร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกเว้นวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากไทยและมาเลเซีย ก็ผลักดันให้จำนวนผู้มาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย
 
ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีจุดประสงค์แน่ชัดในใจ เช่น เพื่อชมดอกซากุระบาน หรือชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง หรือได้สนุกสนานกับการเล่นกีฬาที่ใช้หิมะ หรือเพลินไปกับน้ำแร่ร้อน นักท่องเที่ยวเหล่านั้นต้องการสนุกอย่างเต็มที่กับแหล่ง ท่องเที่ยวแต่ละแห่งในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของปี
 
ผลการสำรวจยังพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เงินมากขึ้นในการจับจ่ายซื้อของมากกว่าที่จะใช้ไปกับที่พัก โดยใช้เงินมากที่สุดในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ และขนม โดยบางคนยังเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองประทับใจในญี่ปุ่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เขียนเกี่ยวกับสถานที่ ที่พัก และร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตัวเองชอบ
 
รัฐบาลญี่ปุ่นวางเป้าที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เป็น 20 ล้านคนภายในปี 2020 ซึ่งกรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ความท้าทายอะไรที่ญี่ปุ่นต้องจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ คือต้องส่งเสริมบริการของญี่ปุ่น 2 ระดับ คือ ระดับท้องถิ่น และระดับนโยบาย
 
ในระดับท้องถิ่น เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารบรรยากาศแบบเป็นกันเอง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถาบันการแพทย์ ซึ่งจนถึงตอนนี้แทบไม่มีชาวต่างชาติไปนั้น ต้องให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศด้วย
 
รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามดึงดูดบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายด้วย “สามเสน่ห์แห่งญี่ปุ่น” ได้แก่ ลักษณะนิสัยประจำตัวของชาวญี่ปุ่น, ผลงานเชิงหัตถกรรมและเทคโนโลยีที่ประณีต และรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นจะเพลิดเพลินไปกับการต้อนรับแบบญี่ปุ่นอันอบอุ่น และเอาใจใส่ได้มากยิ่งขึ้น.